Hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là

Bài toán
một khán giả đang nghe hòa nhạc ngoài trời cách dàn loa 300m. Buổi hòa nhạc được phát thanh trực tiếp qua vệ tinh. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 343 m/s. Một thính giả cách nhà đài 5000km, hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là?
A. 0,875s
B. 1s
C. cùng lúc
D. 0,858s
 
Bài toán
một khán giả đang nghe hòa nhạc ngoài trời cách dàn loa 300m. Buổi hòa nhạc được phát thanh trực tiếp qua vệ tinh. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 343 m/s. Một thính giả cách nhà đài 5000km, hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là?
A. 0,875s
B. 1s
C. cùng lúc
D. 0,858s
Lời giải
Vì khán giả nghe qua vệ tinh coi như trực tiếp vì tốc độ truyền sóng điện từ bằng tốc độ ánh sáng. Khán giả cách dàn loa 300 sẽ chậm một thòi gian $\dfrac{300}{343}=0,875s$. Đáp án A.
 
Thực ra khó giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này vì khoảng cách không rõ là theo đường nào? Vì sóng điện từ phát qua vệ tinh mừ... bay lên rồi quay xuống dạng chữ V ngược.
 
Thực ra khó giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này vì khoảng cách không rõ là theo đường nào? Vì sóng điện từ phát qua vệ tinh mừ... bay lên rồi quay xuống dạng chữ V ngược.
Do khoảng cách rất lớn so với các vật đang xét nên có thể coi là thẳng
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tkvatliphothong Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở $N$ không nghe thấy âm thanh phát ra từ hai nguồn $S_1$ và $S_2 Bài tập Sóng cơ 1
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Hai nguồn sóng kết hợp Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần hai là? Bài tập Sóng cơ 2
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động đã cho gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là Bài tập Sóng cơ 1
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
UyenUK Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động t Bài tập Sóng cơ 0
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
minhtangv Số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với hai nguồn Bài tập Sóng cơ 6
giolanh Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là Bài tập Sóng cơ 4
C Hai phần tử môi trường tại A và B cách nhau đoạn lớn nhất là ? Bài tập Sóng cơ 6
Long Stoner Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Trên đường cực đại ấy trong đoạn từ M đến N (kể cả hai điểm M, N) sô điểm dao động cùng pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
L Khoảng cách lớn nhất mà hai vật có thể đạt được là? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số gợn lồi và lõm xuất hiện giữa hai điểm S1S2 là: Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Hai điểm này dao động thế nào? Bài tập Sóng cơ 4
VAN SI LUC Tính năng lượng giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A, B Bài tập Sóng cơ 0
T Điểm M gần nhất trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ dao động cùng pha hai nguồn cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 2
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
T Điểm dao động cực đại trên đường tròn gần trung trực đoạn nối hai nguồn nhất? Bài tập Sóng cơ 1
I Trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 Bài tập Sóng cơ 1
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
21653781 Tần số dao động của hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
A Nếu M và N là hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau và M cùng pha với O thì khoảng cách Bài tập Sóng cơ 1
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
L Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với các phần tử ở vị trí hai nguồn? Bài tập Sóng cơ 7
L Tìm diện tích cực đại hình chữ nhật tạo bởi hai nguồn và hai điểm Bài tập Sóng cơ 19
NTH 52 Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Thời gian ngắn nhất để $O,P,Q$ lại thẳng hàng lần thứ hai? Bài tập Sóng cơ 6
T Hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 2
cuonghp96 Tần số dao động của hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
superstar Tính tần số họa âm bậc hai của nốt đồ Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Tìm số điểm dao động ngược pha với hai nguồn trên đoạn CO Bài tập Sóng cơ 2
Enzan Điện áp giữa hai bản tụ có độ lớn là Bài tập Sóng cơ 1
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
datanhlg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu giữa hai điểm $S_{1},S_{2}$ là? Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top