Chọn phát biểu đúng khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh

Bài toán
Chọn phát biểu đúng khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh
A. Năng lượng của một photon bằng một lượng tử năng lượng
B. Năng lượng của photon giảm dần khi rời xa nguồn
C. Năng lượng của mọi photon đều bằng nhau
D. Năng lượng cảu photon không phụ thuộc tần số
P/s: giải thích dùm vì sao C sai!!!!!!!!!
 
Giải thích giúp mình vì sao C sai đc không?
Mình nghĩ thì mỗi phôton mang năng lượng giống nhau chứ nhỉ(đối với 1 ánh sáng)
Năng lượng photon $\epsilon=\dfrac{hc}{\lambda} \Rightarrow $ Với ánh sáng có bước sóng $\lambda$ khác nhau thì photon sẽ có năng lượng khác nhau..(ánh sáng coi như một chùm hạt gồm một số rất lớn các photon)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
S Chọn phát biểu sai Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
To_Be_The_Best Chọn câu đúng khi nói về nguyên tử hiđro Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
titan Chọn câu sai Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
giabg HELP-lí thuyết phát quang Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
Thái Hoàng Số photon phát ra khi đi từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo phía trong Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện trong? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
nothing2 Sự bức xạ nhiệt có phải là sự phát quang hay không ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
violeta95 Sự phát xạ cảm ứng là sự phát xạ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 10
S Phôtôn nào được phát xạ do cảm ứng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lkshooting Phát biểu nào sau đây về điện từ trường là đúng? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Có thể phát hiện tia hồng ngoại bằng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Tìm phát biểu đúng về hiện tượng Héc-xơ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Tìm phát biểu sai về hiện tượng phát xạ của hidro Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
D Phát biểu nào là sai? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
S Sự phát quang xảy ra ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1

Quảng cáo

Top