Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2015 là

Bài toán
Tại thời điểm t = 0 đầu O của một sợi dây đàn hồi dài vô hạn bắt đầu đi lên dao động điều hòa với tần số 2 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 24 cm/s. Trên dây có hai điểm A và B cách O lần lượt 6 cm và 14 cm. Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2015 là (không tính lần thẳng hàng tại t = 0 của 3 điểm này)
 
Bài toán
Tại thời điểm t = 0 đầu O của một sợi dây đàn hồi dài vô hạn bắt đầu đi lên dao động điều hòa với tần số 2 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 24 cm/s. Trên dây có hai điểm A và B cách O lần lượt 6 cm và 14 cm. Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2015 là (không tính lần thẳng hàng tại t = 0 của 3 điểm này)
Lời giải
$\lambda =12cm$
$u_{O}=A\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{2} \right)$
$u_{A}=A\cos \left(\omega t-\dfrac{3\pi }{2} \right)$
$u_{B}=A\cos \left(\omega t-\dfrac{17\pi }{6} \right)$
chọn gốc tọa độ O, Ox trùng với phương truyền sóng
$\vec{OA}= \left(6;u_{A}-u_{O} \right)$
$\vec{OB}= \left(14;u_{B}-u_{O} \right)$
O, A, B thẳng hàng $\Leftrightarrow \dfrac{6}{14}=\dfrac{u_{A}-u_{O}}{u_{B}-u_{O}}$ $\Leftrightarrow 3u_{B}-7u_{A}+4u_{O}=0$
Tổng hợp dao động bằng máy cho A=1, có được pha ban đầu của dao động tổng hợp,$\varphi=-1.775724702 rad$ rồi giải như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán tìm lần thứ 2015 vật qua vị trí cân bằng,(số hơi lẻ một chút)
$t=1007T+\dfrac{1.775724702-0.5\pi }{\omega }=503.5136s$ (dùng đường tròn xác định góc)
cách giải này mình học hỏi được trên mạng, nhẽ ra đưa link Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải thì chi tiết hơn, nhưng mình là thành viên mới nên chưa chia sẻ link ngoài được,
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Sai rồi nếu làm nhu vậy thì bạn thử tìm giúp mình xem lần 1 và lần 2 ba điểm đó thẳng hàng là bao nhiêu chắc chắn nếu với cách làm trên sẽ sai
 
Sai rồi nếu làm nhu vậy thì bạn thử tìm giúp mình xem lần 1 và lần 2 ba điểm đó thẳng hàng là bao nhiêu chắc chắn nếu với cách làm trên sẽ sai
Kết quả thì không biết có đúng hay không nhưng cách làm đúng rồi bạn, nếu kết quả sai thì chắc sai chỗ biện luận đường tròn, để đỡ sai biện luận theo số k nguyên cũng đc
 
Kết quả thì không biết có đúng hay không nhưng cách làm đúng rồi bạn, nếu kết quả sai thì chắc sai chỗ biện luận đường tròn, để đỡ sai biện luận theo số k nguyên cũng đc
Do mình quen dùng đường tròn, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này có bạn giải biện luận k ra đáp án giống mình
 
Sai rồi nếu làm nhu vậy thì bạn thử tìm giúp mình xem lần 1 và lần 2 ba điểm đó thẳng hàng là bao nhiêu chắc chắn nếu với cách làm trên sẽ sai
Pt sau khi bấm máy là pt tổng hợp, thỏa mãn điều kiện thẳng hàng của 3 điểm O A B thì sao lại sai bạn?
Góc $\varphi $ tổng hợp đó lớn hơn góc $-0.5\pi $ nên lần đầu tiên 3 điểm đó thẳng hàng sẽ bằng luôn cái phần lẻ trong công thức tính thời gian $t_1=\dfrac{1.775724702-0.5\pi }{\omega }=0.0163$ lần 2 thì cộng thêm $\dfrac{T}{2}$ nữa,
 
Pt sau khi bấm máy là pt tổng hợp, thỏa mãn điều kiện thẳng hàng của 3 điểm O A B thì sao lại sai bạn?
Góc $\varphi $ tổng hợp đó lớn hơn góc $-0.5\pi $ nên lần đầu tiên 3 điểm đó thẳng hàng sẽ bằng luôn cái phần lẻ trong công thức tính thời gian $t_1=\dfrac{1.775724702-0.5\pi }{\omega }=0.0163$ lần 2 thì cộng thêm $\dfrac{T}{2}$ nữa,
Mình không nói cách làm sai mà nói nếu bạn chi viết thế kia thôi làm mình hiểu nhầm bạn sẽ tính lần một dựa vào cái phương trình đó tuy nhiên cái mình thắc mắc lớn nhất của mình với lời giải trên (lấy của Huy Nguyen) anh ấy làm giống mình và cùng cung ý tưởng như mình nghĩa là phải để A B được truyền dao động mới tìm thời điểm thẳng hàng ngay lúc nó truyền tới B thì O A B thẳng hàng 2 lần rồi
 
Xem hộ minhView attachment 1601 cách giải này thế nào
Đến cái đoạn $x=x_N-\dfrac{11}{3}x_M$ hay $x=x_B-\dfrac{11}{3}x_A$ thì giống y chang mình
$3u_{B}-7u_{A}+4u_{O}=0$ nếu mình thay $u_O=-u_A$ thì được phương trình trên.
Nhưng khi bấm máy tổng hợp sao lại ra góc $\varphi$ khác vậy bạn? Mình bấm máy lại thì góc $\varphi$ giống với mình mà.
Còn về ý bỏ đi 2 lần đầu tiên thì mình không rõ lắm...
Sự khác nhau bây giờ chỉ là tính tới thời điểm 2015 như mình hay tính tới thời điểm 2013 như bạn thôi..
Anh/Chị/Bạn nào ghé qua giải thích giúp :)
 
Last edited:
Đến cái đoạn $x=x_N-\dfrac{11}{3}x_M$ hay $x=x_B-\dfrac{11}{3}x_A$ thì giống y chang mình
$3u_{B}-7u_{A}+4u_{O}=0$ nếu mình thay $u_O=-u_A$ thì được phương trình trên.
Nhưng khi bấm máy tổng hợp sao lại ra góc $\varphi$ khác vậy bạn? Mình bấm máy lại thì góc $\varphi$ giống với mình mà.
Còn về ý bỏ đi 2 lần đầu tiên thì mình không rõ lắm...
Sự khác nhau bây giờ chỉ là tính tới thời điểm 2015 như mình hay tính tới thời điểm 2013 như bạn thôi..
Anh/Chị/Bạn nào ghé qua giải thích giúp :))
Ý bỏ đi 2 lần đầu, vì 2 lần đầu thì sóng chưa đi qua cả 3 điểm, có nghĩa sóng chưa truyền tới được $B$ .
Xem hộ minhView attachment 1601 cách giải này thế nào
Em chú ý lần sau không được đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải bằng hình ảnh lên diễn đàn khi thảo luận nhé. Hình ảnh chỉ được đăng dạng đồ thị, cơ hệ hoặc biểu đồ. Còn câu từ, công thức toán thì phải gõ bằng thanh công cụ "Gõ công thức" nhé!
 
Đến cái đoạn $x=x_N-\dfrac{11}{3}x_M$ hay $x=x_B-\dfrac{11}{3}x_A$ thì giống y chang mình
$3u_{B}-7u_{A}+4u_{O}=0$ nếu mình thay $u_O=-u_A$ thì được phương trình trên.
Nhưng khi bấm máy tổng hợp sao lại ra góc $\varphi$ khác vậy bạn? Mình bấm máy lại thì góc $\varphi$ giống với mình mà.
Còn về ý bỏ đi 2 lần đầu tiên thì mình không rõ lắm...
Sự khác nhau bây giờ chỉ là tính tới thời điểm 2015 như mình hay tính tới thời điểm 2013 như bạn thôi..
Anh/Chị/Bạn nào ghé qua giải thích giúp :)
Sorry bạn cách này chọn nhầm 2 pha của M tóm lại cách giải là thế
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
A Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng: Bài tập Sóng cơ 4
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
B Thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến VTCB Bài tập Sóng cơ 1
B Sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 5
B Thời gian ngắn nhất điểm M hạ xuống thấp nhất Bài tập Sóng cơ 4
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
QS. Nguyễn Minh Đức Thời điểm đầu tiên để M xuống thấp nhất là? Bài tập Sóng cơ 2
Q Vận tốc của sóng tại thời điểm t Bài tập Sóng cơ 5
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
H Li độ dao động của M vào thời điểm $t_2=\left(t_1+2,01\right)$ s bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
N Li độ dao động tại điểm M vào thời điểm $t_2 = (t_1 + 2.01)s$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 6
L Vào thời điểm $t_2 = t_1 + \dfrac{79}{40}$s, phần tử D có li độ là Bài tập Sóng cơ 3
apple13197 Thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t = 0) Bài tập Sóng cơ 8
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại I là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tại thời điểm li độ của C là - 2 cm thì li độ của D là Bài tập Sóng cơ 2
T M, N cùng nằm trên một hình elip . Tại thời điểm $t_{1}$ li độ của M là $\sqrt{3}$ thì của N là Bài tập Sóng cơ 0
C Tốc độ dao động của N vào thời điểm t, có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
P Hệ số góc tiếp tuyến tại M ở thời điểm t = 0.005 s xấp xỉ bằng Bài tập Sóng cơ 3
A Li độ của điểm $M$ trên dây cách $O$ 2,5 m tại thời điểm 2 s là Bài tập Sóng cơ 6
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
lannhi Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 1
B Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O Bài tập Sóng cơ 5
Kate Spencer Thời điểm t liền sau đó li độ của M bằng +A Bài tập Sóng cơ 8
M Thời điểm đầu tiên để điểm M đến điểm N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm Bài tập Sóng cơ 8
Hades Vào thời điểm đó hướng chuyển động của P và Q lần lượt sẽ là Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời điểm ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất lần thứ 2014 là. Bài tập Sóng cơ 1
zkdcxoan Tại thời điểm $A$ đang có li độ cực đại bằng $5cm$ thì trung điểm C của AB có li độ là Bài tập Sóng cơ 13
GS.Xoăn Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O một đoạn $3$ cm xuống đến điểm có độ sâu$ 3 $ cm? Bài tập Sóng cơ 4
Mai Bò Vận tốc sóng tại N ở thời điểm.... Bài tập Sóng cơ 0
cuonghp96 Tại thời điểm t li độ dao động của phần tử M là 2cm thì tại thời điểm t+6(s) li độ của M sẽ là Bài tập Sóng cơ 6
Nhật Li độ điểm M trên dây, cách O một khoảng 30,5 cm ở thời điểm t là Bài tập Sóng cơ 2
superstar Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là Bài tập Sóng cơ 2
highhigh Tính thời điểm đầu tiên để điểm $M$ cách $O$ 6cm lên đến điểm cao nhất Bài tập Sóng cơ 4
minhdoan Tìm số điểm trên dây dao động ngược pha với nguồn ở thời điểm t=0,5 s Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s Bài tập Sóng cơ 1
C Tại thời điểm t, vận tốc dao động phần tử tại A là 12cm/s thì vận tốc dao động phần tử tại B là Bài tập Sóng cơ 1
M Hỏi li độ điểm M cách O $2,5m$ tại thời điểm $2s$ Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12$\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc tại B là Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Li độ dao động của M vào thời điểm t2=(t1+2,005) s bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
N Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
P Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top