Tính khối lượng riêng của không khí

Bài toán
Một khối khi đem giãn nở đẳng áp từ nhiệu độ $t_{1}=32^{o}C$ đến nhiệt độ $t_{2}=117^{o}C$ thể tích khối khí tăng thêm 1,7 lít. Tìm thể tích khối khí trước và sau khi giãn nở. Tính khối lượng riêng của không khí ở $100^{o}C$ áp suất $2.10^5Pa$. Biết khối lượng riêng của không khí ở $0^{o}C$ , áp suất $1.10^5Pa$ là $1,\dfrac{29Kg}{m^3}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một khối khi đem giãn nở đẳng áp từ nhiệu độ $t_{1}=32^{o}C$ đến nhiệt độ $t_{2}=117^{o}C$ thể tích khối khí tăng thêm 1,7 lít. Tìm thể tích khối khí trước và sau khi giãn nở. Tính khối lượng riêng của không khí ở $100^{o}C$ áp suất $2.10^5Pa$. Biết khối lượng riêng của không khí ở $0^{o}C$ , áp suất $1.10^5Pa$ là $1,\dfrac{29Kg}{m^3}$
Lời giải

$T_1=302K,T_2=390K$
$V_2=\dfrac{T_1}{T_2}V_1$
$\Delta V=V_2-V_1=V_1\left(\dfrac{T_2}{T_1}-1\right)$
$ \Rightarrow V_1=\dfrac{\Delta V}{\dfrac{T_2}{T_1}-1}=5,84l$
$V_2=V_1+\Delta V=7,54l$
 
Last edited:
À còn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tính KL riêng đơn giản thôi.
$\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{p_2V_2}{T_2}$
do $V=\dfrac{m}{D} \Rightarrow \dfrac{p_1}{T_1D_1}=\dfrac{p_2}{T_2D_2}$
$ \Rightarrow D_2=\dfrac{p_2T_1D_1}{T_2p_1}$
Thay số suy ra kết quả!
 
À còn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tính KL riêng đơn giản thôi.
$\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{p_2V_2}{T_2}$
do $V=\dfrac{m}{D} \Rightarrow \dfrac{p_1}{T_1D_1}=\dfrac{p_2}{T_2D_2}$
$ \Rightarrow D_2=\dfrac{p_2T_1D_1}{T_2p_1}$
Thay số suyB. C.
À còn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tính KL riêng đơn giản thôi.
$\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{p_2V_2}{T_2}$
do $V=\dfrac{m}{D} \Rightarrow \dfrac{p_1}{T_1D_1}=\dfrac{p_2}{T_2D_2}$
$ \Rightarrow D_2=\dfrac{p_2T_1D_1}{T_2p_1}$
Thay số suy ra kết quả!
20
ra kết quả!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Phương Dung Tính khối lượng của 1 mol hỗn hợp Bài tập Chất khí 4
NTH 52 Hãy tính khối lượng m của khối khí? Bài tập Chất khí 0
viet2001azd Tính chiều dài cột khí Bài tập Chất khí 3
H Tính độ biến thiên nội năng và nhiệt độ sau khi nén của chất khí. Bài tập Chất khí 0
Đạt QH Tính độ biến thiên nhiệt độ khi đó Bài tập Chất khí 1
Phương Dung Tính số va chạm phân tử Bài tập Chất khí 0
Phương Dung Tính áp suất khí trong bình sau đó Bài tập Chất khí 1
L Tính độ biến thiên lượng khí trong phòng Bài tập Chất khí 1
Huỳnh Trương Nhựt Tính lực để thực hiện độ dời ? Bài tập Chất khí 3
yen12345 một ô tô có khối lượng 1100 kg đang chạy với vận tốc 24 m/s a. Độ biến thiên động năng của ô tô... Bài tập Chất khí 2
math Tìm độ cao của khối tâm của khí Bài tập Chất khí 0
Huỳnh Trương Nhựt Thể tích lượng khí thoát ra khỏi phòng và khối lượng không khí còn trong phòng ? Bài tập Chất khí 2
Nguyễn Tiến Đạt Biết rằng không khí gồm 23.6% trọng lượng là khí oxi và 76.4% trọng lượng là khí ni tơ Bài tập Chất khí 1
T Nếu coi nhiệt độ của khí không đổi thì số lượng bóng thổi được là Bài tập Chất khí 1
T Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh trong 1 s là bao nhiêu? Bài tập Chất khí 0

Quảng cáo

Top