Xác định ví trí AB so với $O_1$ và độ phóng đại của ảnh qua hệ

Bài toán
Một hệ đồng trục gồm 1 thấu kính phân kỳ O1 có tiêu cự $F_1 = -30cm$ và 1 thấu tính hội tụ có tiêu cự $F_2 =40 cm$ đặt cách nhau 1 khoảng $L=5cm$. Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính cách $O_1$ một khoảng $d_1$, qua hệ cho ảnh $A'B'$ là ảnh ảo cách $O_2$ $40cm$. Xác định ví trí AB so với $O_1$ và độ phóng đại của ảnh qua hệ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
sparkling_star Xác định loại thấu kính và độ tụ Bài tập Mắt và các dụng cụ quang 0
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top