Thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian 0,5s kể từ khi thả vật là:

Bài toán
Một CLLX treo thẳng đứng, lò xo nhẹ có độ cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m},$ vật nặng có khối lượng $m=100g.$ Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right),$ $\pi ^2=10.$ Kéo vật xuống khỏi VTCB theo phương thẳng đứng $2cm$ rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa. Thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian $0,5s$ kể từ khi thả vật là:
A. $\dfrac{1}{6} s$
B. $\dfrac{1}{15} s$
C. $\dfrac{2}{15} s$
D. $\dfrac{1}{30} s$
 
Bài toán
Một CLLX treo thẳng đứng, lò xo nhẹ có độ cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m},$ vật nặng có khối lượng $m=100g.$ Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right),$ $\pi ^2=10.$ Kéo vật xuống khỏi VTCB theo phương thẳng đứng $2cm$ rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa. Thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian $0,5s$ kể từ khi thả vật là:
A. $\dfrac{1}{6} s$
B. $\dfrac{1}{15} s$
C. $\dfrac{2}{15} s$
D. $\dfrac{1}{30} s$
Lời giải

Thống kê các thông số :
$\omega =10\pi ;\Deltal=1\left(cm\right);t=0,2\left(s\right),A=2\left(cm\right);0,5\left(s\right)=5T\left(cm\right)$
Nên trong 1 chu kì, thời gian lò xo nén: $t=\dfrac{T}{3}$

Tổng thòi gian cần tìm : $t'=t.2,5=\dfrac{1}{6}\left(s\right)$ (Vị trí ban đầu là biên dương thì có thể dùng cái này)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
Đx Pa Bài toán liên quan đến thời gian bị nén hay giãn của lò xo Bài tập Dao động cơ 0
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
thanhha106 Thời gian bị nén của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 2
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
Học Lý Thời gian lò xo nén trong một chu kì? Bài tập Dao động cơ 15
K Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm? Bài tập Dao động cơ 3
K Thời gian lò xo giãn nén. Bài tập Dao động cơ 2
blackberry9320 Khoảng thời gian từ lúc dao động đến khi lò xo không biến dạng lần đầu tiên bằng Bài tập Dao động cơ 3
L Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là 0,5s. Tính Vmax Bài tập Dao động cơ 4
A Khoảng thời gian lò xò bị dãn trong 1 chu kì có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và thời gian lò xo nén trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
M Trong qua trình dao động, quãng thời gian mà lực đàn hồi do lò xo tác dụng vào vật cùng chiều với lự Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất kể từ khi $t=0$ đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu lần thứ 2 là: Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Trong một chu kì T, thời gian lò xo giãn là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5cm là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau khi dao động được 1s tính từ lúc t=0 là: Bài tập Dao động cơ 3
M Thời gian từ lúc thả vật tới khi lò xo bị nén 1cm đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
T Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
Daylight Nguyễn Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo giãn trong một chu kỳ gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 2
M Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
C Khoảng thời gian trong một chu kỳ để lò xo giãn một lượng nhỏ hơn $2\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 0
T Từ $t=0$ đến $t=\dfrac{1}{3}\left(s\right)$ thì thời gian mà lò xo nén là? Bài tập Dao động cơ 1
B Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
P Thời gian ngắn nhất để độ lớn lực đàn hồi của lò xo tăng từ cực tiểu đến cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tìm thời gian ngắn nhất của lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
L Tính thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
highhigh Trong một chu kì thời gian lò xo bị nén là Bài tập Dao động cơ 10
A Thời gian lò xo giãn trong mỗi chu kì dao động của vật là : Bài tập Dao động cơ 2
Bo Valenca Tính khoảng thời gian từ lúc dao động đến khi lò xo nén 1cm lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 3
cuonghp96 Trong một chu kì thời gian lò xo bị nén là Bài tập Dao động cơ 14
JDieen XNguyeen Trong quá trình dao động, thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là Bài tập Dao động cơ 3
Iukk Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
A Tính thời gian mà lực đàn hồi của lò xo thỏa mãn $F\le 0,25\sqrt{3}N$. Bài tập Dao động cơ 1
Z0ombie Thời gian ngắn nhất kể từ khi t=0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là Bài tập Dao động cơ 6
Mai NTM Tìm thời gian trong dao động của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 2
2 Thời gian kể từ khi thả vật đến khi vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2 bằng? Bài tập Dao động cơ 4
cuongk46t1 Thời gian chuyển động của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 6
D Tìm khoảng thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 8
K Thời gian chuyển động của vật từ lúc thả đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Trong 1 chu kì dao động T thời gian lò xo bị nén là ? Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Trong 1 chu kỳ dao động, thời gian lò xo bị giãn là Bài tập Dao động cơ 6
vat_ly_oi Trong 1 chu kỳ dao động, thời gian lò xo bị giãn. Bài tập Dao động cơ 7
H Khoảng thời gian ngắn nhất để lực đàn hồi của lò xo kéo đầu cố định của nó một lực bằng $5N$ Bài tập Dao động cơ 1
minh Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là Bài tập Dao động cơ 7
LeLinh Khoảng thời gian ngắn nhất để một nửa động năng của vật nặng chuyển chuyển thành thế năng của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top