Cho gia đình này sử dụng trong bao lâu ?

Bài toán
Một gia đình sử dụng hết 2500 số điện trong 1 tháng. Cho tốc độ ánh sáng là $c=3.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ . Nếu có cách chuyển $5\left(mg\right)$ tóc rối thành điện năng thì sẽ đủ cho gia đình này sử dụng trong bao lâu?
A. 3 năm 6 tháng
B. 4 năm 2 tháng
C. 8 năm 4 tháng
D. 6 năm 2 tháng
 
Bài toán
Một gia đình sử dụng hết 2500 số điện trong 1 tháng. Cho tốc độ ánh sáng là $c=3.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ . Nếu có cách chuyển $5\left(mg\right)$ tóc rối thành điện năng thì sẽ đủ cho gia đình này sử dụng trong bao lâu?
A. 3 năm 6 tháng
B. 4 năm 2 tháng
C. 8 năm 4 tháng
D. 6 năm 2 tháng
Đề khó hiểu thế
1 tháng dùng 2500 số điện = 2500 $kWh$ (1 gia đình dùng tới 2500 số điện/tháng là không thể)
quá trình chuyển tóc thành điện sẽ làm các phân tử tóc dịch chuyển với vận tốc bằng $c$
bảo toàn năng lượng trong thời gian $t$ (tháng) : $m.c^2=P.t$
$5.10^-6.\left(3.10^8\right)^2=2500.10^3.3600.t$
$t=50$ (tháng)
Chọn B.
 
Bài toán
Một gia đình sử dụng hết 2500 số điện trong 1 tháng. Cho tốc độ ánh sáng là $c=3.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ . Nếu có cách chuyển $5\left(mg\right)$ tóc rối thành điện năng thì sẽ đủ cho gia đình này sử dụng trong bao lâu?
A. 3 năm 6 tháng
B. 4 năm 2 tháng
C. 8 năm 4 tháng
D. 6 năm 2 tháng
Điều này có vẻ như không tưởng!
 
Đề tỉnh mình đó, đọc đề là không muốn làm rồi, thực nghiệm gì mà lại thành "ảo giác" . Đề gây quá thất vọng!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
3 Cho đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chỉ có cuộn dây thuần cảm nối tiếp đoạn mạch MN... Bài tập Điện xoay chiều 1
L Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung $C$ sao cho $2LC\omega ^{2}=1$ thì cường độ hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 2
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 4U thì công suất điện cung cấp cho khu dân cư tăng từ P? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
K Cho đoạn mạch điện AB gồm ba đoạn AM,MN,NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ chứa điện trở thuần R, đoạn MN Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Hãy cho biết đã thay đổi $f_{1}$ bao nhiêu phần trăm? Bài tập Điện xoay chiều 5
Math_IneRap Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào để cung cấp đủ điện năng cho KCN? Bài tập Điện xoay chiều 7
S Truyền tải điện Khi điện áp truyền đi là 3U , nhà máy cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu Chọn biểu thức đúng cho mối quan hệ giữa $U_{o}, U^{'}, U$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Công suất cực đại của mạch khi cho R biến thiên là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Trần Nhật Phong Truyền tải điện Một trạm hạ áp cấp điện cho nông trại Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu L biến thiên Khi điều chỉnh cho $L=L_{1}+L_{3}-L_{2}$ thì công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu Ta phải cung cấp cho mạch một công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
chinhanh9 Chi phí mà cơ sở sản xuất này phải thanh toán cho nhà máy điện hàng tháng (30 ngày) là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi nếu tăng điện áp trạm phát lên 3U thì trạm này cung cấp đủ điện năng cho bao nhiêu hộ dân? Bài tập Điện xoay chiều 3
ohana1233 Truyền tải điện Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 9
P Xưởng có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện hoạt động? Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Cho dòng điện xoay chiều $i = I_o sin \omega t$ (A) chạy qua thì hiệu điện thế u giữa hai đầu R là: Bài tập Điện xoay chiều 1
T Truyền tải điện Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát này cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin Khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
lkshooting Cho mạch $RLC$ mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm $L = \dfrac{1,5}{\pi }$ Bài tập Điện xoay chiều 5
Sao Mơ Trong một chu kỳ khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp cho mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 2
N Phải cung cấp cho mạch một công suất 14,4mW, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Snow_flower_9x Hiện tượng xảy ra khi cho thêm lõi sắt vào ? Bài tập Điện xoay chiều 0
Snow_flower_9x Truyền tải điện Khi cho một tổ máy ngừng hoạt động, máy còn lại hoạt động bình thường thì hiệu suất tài điện là Bài tập Điện xoay chiều 5
triminhdovip137 Công suất cần phải cung cấp cho mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
Spin9x MBA Nếu đặt các máy tại nhà máy điện thì cung cấp điện năng cho ban nhiêu máy? Bài tập Điện xoay chiều 1
Sky Fighter f biến thiên Cho công suất tính theo công suất cực đại, $U_L$ max Bài tập Điện xoay chiều 14
__Black_Cat____! C biến thiên Cho mạch điện $RLC$, tụ điện có điện dung $C$ thay đổi. Điện áp hiệu dụng của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 6
kiemro721119 Lệch pha Cho $R=r. U_AN=U_MB=a\sqrt{10}$. Tìm $U_AB$. Bài tập Điện xoay chiều 2
__Black_Cat____! Truyền tải điện Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát điện này cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 1
levietnghials MBA Nếu đặt các máy tại nhà máy điện thì cung cấp đủ điện năng cho bao nhiêu máy? Bài tập Điện xoay chiều 2
T MPĐ Biểu thức cường độ dòng điện trong dây trung hoà ở tình trạng sử dụng điện mất cân đối làm cho điện Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat Cho $L,r$ và $u=160 \cos ^2 50 \pi t$. Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 11
kiemro721119 L biến thiên $L$ biến thiên. Cho $R$, chỉnh $L$ để $U_{L_{max}}$. Tính dung kháng của tụ điện. Bài tập Điện xoay chiều 1
$ L biến thiên Cho mạch điện RLC có L thay đổi được Bài tập Điện xoay chiều 3
Tăng Hải Tuân f biến thiên [ĐH 2012] $\omega$ biến thiên, cho $L$. Tính $R$ Bài tập Điện xoay chiều 2
N Viết biểu thức cường độ dòng điện trước khi giảm điện dung Bài tập Điện xoay chiều 2
A Giá trị của U gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 3
A Giá trị của U gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
MR...Teo f biến thiên Giá trị của $cos\varphi =?$ khi $\frac{L}{C}=\frac{R^{2}}{n}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
M L biến thiên Giá trị U gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
B Cường độ dòng điện hiệu dung qua mạch có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu Giá trị của P Bài tập Điện xoay chiều 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top