Góc nhỏ nhất giữa dây treo và phương thẳng đứng trong quá trình dao động

Bài toán
Một con lắc đơn gồm dây treo nhẹ gắn với vật nhỏ có khối lượng 100 gam được tích điện $10^{-5}$ C. Treo con lắc đơn trong điện trường đều với véc tơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 7.$10^{3}$ $\dfrac{v}{m}$. Kích thích cho con lắc dao động trong mặt phẳng thẳng đứng song song với đường sức của điện trường. Trong quá trình dao động dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc lớn nhất là $8^{0}$. Góc nhỏ nhất giữa dây treo và phương thẳng đứng trong quá trình dao động là bằng
A. $0^{0}$
B. $2^{0}$
C. $3^{0}$
D. $4^{0}$
 
Nếu trình bày chỗ nào còn chưa được thì mod bảo chỗ đó nhé!!! Để mình còn sửa :3
Bài toán
Một con lắc đơn gồm dây treo nhẹ gắn với vật nhỏ có khối lượng 100 gam được tích điện $10^{-5}$ C. Treo con lắc đơn trong điện trường đều với véc tơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 7.$10^{3}$ $\dfrac{v}{m}$. Kích thích cho con lắc dao động trong mặt phẳng thẳng đứng song song với đường sức của điện trường. Trong quá trình dao động dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc lớn nhất là $8^{0}$. Góc nhỏ nhất giữa dây treo và phương thẳng đứng trong quá trình dao động là bằng
A. $0^{0}$
B. $2^{0}$
C. $3^{0}$
D. $4^{0}$
Như này phải k bạn?
 

Attachments

Bài toán
Một con lắc đơn gồm dây treo nhẹ gắn với vật nhỏ có khối lượng 100 gam được tích điện $10^{-5}$ C. Treo con lắc đơn trong điện trường đều với véc tơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 7.$10^{3}$ $\dfrac{v}{m}$. Kích thích cho con lắc dao động trong mặt phẳng thẳng đứng song song với đường sức của điện trường. Trong quá trình dao động dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc lớn nhất là $8^{0}$. Góc nhỏ nhất giữa dây treo và phương thẳng đứng trong quá trình dao động là bằng
A. $0^{0}$
B. $2^{0}$
C. $3^{0}$
D. $4^{0}$
Lời giải

A
Tại vị trí cân bằng

$\vec{T}+\vec{P}+\vec{F_đ}=\vec{0}$
$\Rightarrow \tan \alpha=\dfrac{\vec{F_đ}}{\vec{P}}=\dfrac{qE}{mg}\Rightarrow \alpha=4$
$\Rightarrow $Biên độ $=8^{0}-4^{0} \Rightarrow\beta=4^{0}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Nắng Tần số góc nhỏ nhất của dao động. Bài tập Dao động cơ 5
sonat Chọn tần số góc Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
Ngọc Nhi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
minhanhmia Khi đó li độ góc a của con lắc là: Bài tập Dao động cơ 2
L Tần số góc dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 0
Đạo_Cappj Vị trí cân bằng mới của vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc là? Bài tập Dao động cơ 3
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
T Độ cao và biên độ góc của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào? Bài tập Dao động cơ 1
L Sau đó con lắc dao động với biên độ góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
A Tần số góc của con lắc lò xo là Bài tập Dao động cơ 2
bo tro vat ly Dao động tổng hợp có tần số góc là Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
phạm thị thúy quỳnh Tìm $A_3$ và góc $\varphi$? Bài tập Dao động cơ 1
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
L Hai vật thực hiện hai dao động điều hoà trên hai trục $xx'$ và $yy'$ vuông góc với nhau Bài tập Dao động cơ 2
CrapWolf Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
F Đến dao động thứ 75 thì biên độ góc còn lại là ? Bài tập Dao động cơ 3
giolanh Biểu thức bình phương tần số góc có dạng Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Ở thời điểm người thợ xây buông tay thì dây dọi lệch khỏi phương thẳng đứng một góc gần đúng bằng? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Đình Huynh Li độ góc của con lắc đơn gần nhất với giá trị Bài tập Dao động cơ 4
truhiki Tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là? Bài tập Dao động cơ 5
T Ứng với góc lệch $\alpha _{1} , \alpha _{2}$ . Tỷ số lực căng dây $\frac{\tau _{A}}{\tau _{B}}$ là Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Vị trí cân bằng mới của con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tần số góc dao động của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
0 Hỏi sau bao nhiêu chu kì thì biên độ góc con lắc chỉ còn $30^{0}$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tần số góc dao động của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 4
Uchiha Sasuke98 Tìm tần số góc trong dao động bé của thanh xung quanh vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 0
Kate Spencer Dây rọi lệch khỏi phương thẳng đứng 1 góc gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 1
L Li độ góc con lắc Bài tập Dao động cơ 1
L Tỉ số các biên độ góc Bài tập Dao động cơ 3
P Hỏi sau khi chạm đinh vât m tiếp tục chuyển động thì có góc lệch cực đại bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
I Cho 2 vật dao động điếu hòa cùng tốc độ góc $\omega $ biên độ lần lượt là A1,A2 Bài tập Dao động cơ 9
0 Li độ góc $\alpha$ của con lắc là ? Bài tập Dao động cơ 1
C Tỷ số tốc độ góc của kim giờ và kim phút của một đồng hồ đang hoạt động bình thường bằng Bài tập Dao động cơ 1
tranmai_97 Tần số góc dđ Bài tập Dao động cơ 2
S Tìm $T, v_{max}, h_{max}$ và góc $y_{max}$? Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định tần số góc và biên độ. Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Tần số góc dao động của m là? Bài tập Dao động cơ 1
0 Tính $\omega_{A}$ và gia tốc góc của điểm. Bài tập Dao động cơ 2
Huy Nguyễn Góc nghiêng của dốc so với mp ngang bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top