Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện trong máy phát điện

Trong máy phát điện thì ta có công thức tính công suất của máy $P=UI\cos\varphi$ nhưng thực sự không biết mối liên hệ giữa $U$ và $I$ ở đây là thế nào,mọi người chỉ mình với.

Ví dụ thế này: có nhưng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán truyền tải điện năng đi xa, khi thay đổi điện áp ở mạch thì công suất nguồn không đổi , nhưng có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thì công suất ở nguồn thay đổi. TẠI SAO ??
 
Bài toán14: Điện năng được tải từ nơi phát đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn chỉ có điện trở thuần, độ giảm thế trên dây bằng 15% điện áp hiệu dụng nơi phát điện. Để giảm hao phí trên đường dây 100 lần(công suất tiêu thụ vẫn không đổi, coi điện áp nơi tiêu thụ luôn cùng pha với dòng điện) thì phải nâng điện áp hiệu dụng nơi phát lên:
A.8,515 lần B.3,14 lần C.10 lần D.10,125 lần
Ví dụ ở Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này, nếu chiếu theo công thức công suất ở nơi phát là $P=UI\cos\varphi$ mà $\cos\varphi$ là không đổi, khi U tăng lên k lần mà P ở nguồn vẫn không đổi thì rõ ràng I phải giảm, nhưng em không biết I nó sẽ giảm như thế nào??


Bài làm
Gọi $U$,U',$\Delta U_1x$, là điện áp ban đầu ,sau khi thay đổi ,độ sụt áp ban đầu trên đường dây
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có :$P_{hp_1}=100P_{hp_2} \to \dfrac{I_1}{I_2}=10$ và $x=0,15U$,điện áp cuối đường dây lúc đó là :$U-0,15U=0,85U=I_1 R$
Độ sụt áp trên đường dây sau khi thay đổi điện áp nguồn là:
$$\Delta U_2 =I_2.R=\dfrac{I_2}{I_1}.I_1.R=\dfrac{17}{200}U$$
Do công suất tiêu thụ không đổi nên:
$$0,85U.I_1=(U'-\dfrac{17}{200}U).I_2 \to U'=8,585U$$
Công thức tổng quát $u'=\dfrac{(1-a).n^2+a}{n}$
 
Lil.Tee đã viết:
Công suất tiêu thụ không đổi nên :
$$U_1I_1=U_2I_2$$ $I$ nó sẽ có mối liên hệ với $U$ như thế em ạ :).

Tức là ở một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán truyền tải điện, nếu tăng điện áp thì ta cũng chưa thế biết được công suất của nguồn có thay đổi hay không mà phải phụ thuộc vào các dữ kiện khác nữa ạ .
 
lvcat đã viết:
Tức là ở một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán truyền tải điện, nếu tăng điện áp thì ta cũng chưa thế biết được công suất của nguồn có thay đổi hay không mà phải phụ thuộc vào các dữ kiện khác nữa ạ .
Công suất của nguồn ở đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 người ta cho không đổi mà em.
Nếu tăng điện áp thì không thể kết luận ngay được cường độ dòng điện giảm đi bao nhiêu lần mà phải tùy thuộc vào dữ kiện đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho gì và hỏi gì (như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này chẳng hạn).
 

Quảng cáo

Top