Hỏi giá trị gần nhất của $k$ là bao nhiêu?

Bài toán
Một mạch điện $AB$ xoay chiều gôm đoạn mạch $AM$ và $MB$ mắc nối tiếp. Đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có $L$ thay đổi được, đoạn mạch $MB$ gồm điện trở thuần $R$ nối tiếp với tụ điện có điện dung $C$ không đổi. Biết tụ điện có dung kháng gấp $k$ lần $R$. Thấy rằng tại hai giá trị $L_{1};L_{2}$ thì $U_{2}=\dfrac{\sqrt{10}}{5}U_{1}$ và $\cos \varphi _{1}=\dfrac{1}{\sqrt{2}};\cos \varphi _{2}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$. Hỏi giá trị gần nhất của $k$ là bao nhiêu? Biết $L_{2}=2k.L_{1}$.
A. 2,01
B. 1,75
C. 2,45
C. 2,83
 
Bài toán
Một mạch điện $AB$ xoay chiều gôm đoạn mạch $AM$ và $MB$ mắc nối tiếp. Đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có $L$ thay đổi được, đoạn mạch $MB$ gồm điện trở thuần $R$ nối tiếp với tụ điện có điện dung $C$ không đổi. Biết tụ điện có dung kháng gấp $k$ lần $R$. Thấy rằng tại hai giá trị $L_{1};L_{2}$ thì $U_{2}=\dfrac{\sqrt{10}}{5}U_{1}$ và $\cos \varphi _{1}=\dfrac{1}{\sqrt{2}};\cos \varphi _{2}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$. Hỏi giá trị gần nhất của $k$ là bao nhiêu? Biết $L_{2}=2k.L_{1}$.
A. 2,01
B. 1,75
C. 2,45
C. 2,83
Lời giải
Đặt $\begin{cases} Z_{L_1}=1 \Rightarrow Z_{L_2}=2k \\ R=a \Rightarrow Z_C=ka \end{cases}$
$\begin{cases} \cos \varphi _1=\dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos \varphi _2=\dfrac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$
$\Rightarrow \begin{cases} \left(1-ka\right)^2=a^2 \\ \left(2k-ka\right)^2=4a^2 \end{cases}$
giải hệ ra $k=2$
Chọn A.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Đặt $\begin{cases} Z_{L_1}=1 \Rightarrow Z_{L_2}=2k \\ R=a \Rightarrow Z_C=ka \end{cases}$
$\begin{cases} \cos \varphi _1=\dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos \varphi _2=\dfrac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$
$\Rightarrow \begin{cases} \left(1-ka\right)^2=a^2 \\ \left(2k-ka\right)^2=4a^2 \end{cases}$
giải hệ ra $k=2$
Chọn A.
Lâu rồi không có đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, hôm qua biến tấu 1 đề có sẵn, thế bừa hệ số k vào rồi đảy ngược các dữ kiện :D. Chưa thử làm để biết đề có đúng không. May mà có bạn kiếm nghiệm :rolleyes:
 
Lâu rồi không có đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, hôm qua biến tấu 1 đề có sẵn, thế bừa hệ số k vào rồi đảy ngược các dữ kiện :D. Chưa thử làm để biết đề có đúng không. May mà có bạn kiếm nghiệm :rolleyes:
Mình làm như kia ra đáp án B :(
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Hỏi giá trị của${{U}_{1}}-{{U}_{2}}$gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Hỏi giá trị $x+y$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 9
hoankuty Hỏi giá trị của U gần với giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty R biến thiên Hỏi $R_3$ không thể nhận giá trị nào ? Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Hỏi độ lệch pha giữa $u_{AM}$và $u_{MB}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 16
T C biến thiên Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 9
hoankuty f biến thiên Hỏi hệ số công suất của mạch $AB$ lớn nhất có thể trong $3$ lần thay đổi tần số đạt giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer f biến thiên Hỏi $f_{0}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty MPĐ Hỏi giá trị hiệu dụng lớn nhất ở $2$ đầu cuộn cảm trong cả quá trình là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
zkdcxoan C biến thiên Hỏi $\varphi$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 2
D f biến thiên Hỏi giá trị cực đại đó gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 9
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable C biến thiên Hỏi với giá trị nào của C thì công suất trong mạch cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley C biến thiên Hỏi nếu điều chỉnh C để điện áp trên tụ đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Hỏi $U_{0}$ có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hỏi vào thời điểm $t'=t+\frac{T}{4}$ điện áp u có giá trị bằng bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 7
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
Double H Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm $O,P,Q$ thẳng hàng lần thứ hai? Bài tập Điện xoay chiều 0
X Truyền tải điện Hỏi tại trạm phát người ta đã đặt một biến áp có hệ số là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi số tổ máy phải giám bớt thêm bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
Quan_Tham Hỏi trước khi mắc tụ thì công suất trên mạch là bao nhiều Bài tập Điện xoay chiều 1
N MBA Hỏi điện trở R3 và điện dung C bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nh Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Hỏi khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Hỏi lúc này hệ số công suất mạch là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
M Hỏi $R_2$ bằng bao nhiêu để $U_{AB}=U_{AN}+U_{NB}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
A Hỏi điện thế của dây nóng biến thiên trong khoảng nào ? Bài tập Điện xoay chiều 3
zkdcxoan L biến thiên Hỏi công suất tiêu thụ cực đại của mạch là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 4
tam01235 Hỏi đồng hồ chạy bao lâu thì hết pin Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Duy Khôi R biến thiên Hỏi khi điện trở bằng $R=18 \Omega$ thì mạch tiêu thụ công suất bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
superstar Hỏi nếu thay dây chì có đường kính $d_2$=2mm thì dây mới chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối Bài tập Điện xoay chiều 3
JDieen XNguyeen Hỏi khi dùng dây này nối tắt hai đầu cuộn dây $L$ thì số chỉ ampe là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin f biến thiên Hỏi hai mạch trên mắc nối tiếp thì cộng hưởng khi $\omega $ bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi nếu tăng điện áp trạm phát lên 3U thì trạm này cung cấp đủ điện năng cho bao nhiêu hộ dân? Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Hỏi $U_{Cmax}$ gấp bao nhiêu lần $U_{Rmax}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hỏi khi số chỉ của $V_{2}$ cực đại thì số chỉ của $V_{2}^{}$ gấp bao nhiêu lần số chỉ $V_{1}^{ }$ Bài tập Điện xoay chiều 1
D C biến thiên Hỏi khi số chỉ $V_{2}\max$ thì $V_{2}\max$ gấp bao nhiêu lần $V_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 5
ThanhBook Truyền tải điện Hỏi khi chỉ còn một tổ máy thì hiệu suất H' bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
Heavenpostman C biến thiên Hỏi $(U_{C})_{max}$ gấp bao nhiêu lần $(U_{R})_{max}$ Bài tập Điện xoay chiều 3
L f biến thiên Hỏi ở tần số $f_{2}$ là bao thì hệ số công suất của cả mạch AB đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 5
lam_vuong f biến thiên HỎI KHI $U_{R}^{max}$, $f_{1}= ?$ Bài tập Điện xoay chiều 6
N MPĐ Hỏi khi rôto của máy quay đều với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có Bài tập Điện xoay chiều 1
Snow_flower_9x Hỏi trên giản đồ vecto quỹ tích của đầu mút vecto $i^\rightarrow $ là đường gì ? Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Hỏi $U_{C_{max}}$ gấp bao nhiêu lần $U_{R_{max}}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Hỏi biên độ ${U}_{o}$ bằng bao nhiêu vôn Bài tập Điện xoay chiều 2
T C biến thiên Hỏi khi C=0.5$C_1$ thì công suất tiêu thụ giảm bao nhiêu so với công suất cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top