Phương trình của điện tích trên tụ điện là:

Bài toán
Câu 1.
Cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động điện từ lý tưởng LC có dạng $i = 20\cos \left(10^4t-\dfrac{\pi }{3}\right) mA.$ Phương trinh của điện tích trên tụ điện là:
A. $q=2\cos \left(10^4t+\dfrac{\pi }{6}\right)\mu C$
B. $q=20\cos \left(10^4t+\dfrac{5\pi }{6}\right)\mu C$
C. $q=2.10^{-4}\cos \left(10^4t-\dfrac{5\pi }{6}\right) C$
D. $q=2.10^{-4}\cos \left(10^4t+\dfrac{\pi }{6}\right)\mu C$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Gem Phương trình dao động của điện tích Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
huynhcashin Tại một điểm M trên trục Ox các O một khoảng d phương trình của sóng điện từ tại đó là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Phương trình truyền của sóng điện từ theo phương Oy là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Kate Spencer Hãy chọn phương án đúng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
hang49 Chọn phương án đúng khi nói về điện từ trường? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
A Độ giãn và độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ đường thẳng ${S_1}{S_ 2}$ đến vị trí cân bằng của điểm dao động với Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Lê Quang Hưng Giá trị của R và L là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
V Giá trị nhỏ nhất của ∆t gần nhất là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
A Thời gian từ lúc nối tụ điện với cuộn cảm đến khi điện tích của bản N có giá trị bằng –10nC Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
shochia Điều kiện của góc tới Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
N Hiệu ứng Doppler. Vận tốc của ô tô khi tham gia giao thông là bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hoankuty Hỏi độ lớn của $\frac{i_1}{i_2}$ là bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
G Giá trị của $q_{3}$ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
M Tỉ số điện tích $\frac{q_{2}}{q_{1}}$ của hai tụ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Điện dung của các tụ có thể là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hoankuty Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của điện dung là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hankhue Lực đàn hồi của lò xo có công suất tức thời đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí có li độ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Điện dung của tụ thay đổi một lượng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
N Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
hoankuty Hỏi giá trị của $\varphi _{2}-\varphi _{1}$ là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
A Giá trị của L là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
A Giá trị của L là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
A Chu kì dao động điện từ của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Độ tự cảm của cuộn là Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
C Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng $\lambda =20 m$ thì góc xoay của bản tụ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
hoankuty Hỏi cường độ của dòng điện khi $L=\frac{L_{1}+L_{2}}{2}(H)$ có thể là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
HaBang Giá trị của hiệu điện thế ban đầu U của tụ C1 bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
HaBang Giá trị $C_{max}$ của tụ và bước sóng cộng hưởng của khung khi $\alpha=120^0$ ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
boyvodanh97 Xác định giá trị của $R$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
apple13197 Năng lượng toàn phần của mạch sau khi đóng khóa K là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Mai Bò Tốc độ trung bình của máy bay là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Huy Nguyễn Xác định tần số của âm thanh được sóng mang đi Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
D Hiệu điện thế cực đại giữa 2 đầu của mỗi tụ sau khi khóa K đóng là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
T Giá trị nhỏ nhất của tần số dao động ở hai mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tại thời điểm $t_{2}$ là 0,9 mV và 2,4 mA. Điểm dung C của tụ điện là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
P Khi ăng-ten của máy thu ở độ cao nào thì tín hiệu thu được là mạnh nhất? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
datanhlg Tần số dao động riêng của mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Enzan Tính điện tích cực đại của tụ điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Enzan Độ lớn của cảm ứng từ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Enzan Giá trị của suất điện động E là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
xuongrongnt Tần số của nam châm hút dây thép gần nó là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
Hoàng Phong Xác định công thức của $\lambda $ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
BackSpace Tần số dao động điện từ của mạch. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
inconsolable Tính giá trị của E? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Change Điện dung của tụ điện phải biến đổi trong khoảng giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
inconsolable Biên độ của dòng điện là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
JDieen XNguyeen Hiệu điện thế cực đại trên tụ $C_2$ của mạch sau đó bằng bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top