Giá trị cực đại của v là?

Câu hỏi
Cho mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại trên một bản tụ là $Q_{o}$. Dây dẫn nối mạch dao động có thiết diện S, làm bằng kim loại có mật độ electron là n. Gọi v là tốc độ trung bình của các electron đi qua một thiết diện thẳng của dây ở cùng một thời điểm. Giá trị cực đại của v là?
A. $v_{max}=\dfrac{Q_{o}\sqrt{LC}}{e.n.S}$
B. $v_{max}=\dfrac{e.n.S}{Q_{o}\sqrt{LC}}$
C. $v_{max}=\dfrac{e.n.S\sqrt{LC}}{Q_{o}}$
D. $v_{max}=\dfrac{Q_{o}}{e.n.S\sqrt{LC}}$
 
Câu hỏi
Cho mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại trên một bản tụ là $Q_{o}$. Dây dẫn nối mạch dao động có thiết diện S, làm bằng kim loại có mật độ electron là n. Gọi v là tốc độ trung bình của các electron đi qua một thiết diện thẳng của dây ở cùng một thời điểm. Giá trị cực đại của v là?
A. $v_{max}=\dfrac{Q_{o}\sqrt{LC}}{e.n.S}$
B. $v_{max}=\dfrac{e.n.S}{Q_{o}\sqrt{LC}}$
C. $v_{max}=\dfrac{e.n.S\sqrt{LC}}{Q_{o}}$
D. $v_{max}=\dfrac{Q_{o}}{e.n.S\sqrt{LC}}$
Lời giải
Ta có: ${I_0} = \omega {Q_0} = \dfrac{{{Q_0}}}{{\sqrt {LC} }}$
$i = \dfrac{{dq}}{{dt}} = enSv \Rightarrow {I_0} = enS{v_{\max }} \Rightarrow {v_{\max }} = \dfrac{{{Q_0}}}{{enS\sqrt {LC} }}$. Từ đó chọn D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
Change Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Hoc0966460336 Giá trị k là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ahehe Giá trị của f bằng? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Giá trị của $ \lambda $ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
anh yêu em Số hạt a mà 1 mg $Ra^{226}$ phát ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
chinhanh9 Hiệu điện thế hãm có giá trị là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
đắc toàn Công suất ánh sáng ứng với độ nhạy này có giá trị nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Để có điện áp hãm $U'_{h}$ với giá trị $\left|U'_{h} \right|$ giảm 1V so với $\left|U_{h} \right|$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
skylinehermes Giá trị giới hạn quang điện $\lambda _{0}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Đức Trung Bước sóng $\lambda $ có giá trị là Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
X Muốn thu đc chỉ 3 vạch quang phổ thì động năng của e có giá trị ntn? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
banana257 Giá trị của I là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ShiroPin Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Giá trị của $\lambda$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
thehiep Giá trị của $\lambda _1,\lambda _2$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Nắng Năng lượng Ion hóa của Hidro nhận giá trị nào. Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\frac{\lambda }{n}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
tkvatliphothong Tìm giá trị của các bước sóng Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
Hoàng Phong Gía trị của $\lambda $ là : Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Hải Quân Động năng cực đại của electron khi đập vào anôt là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 16
T Hiệu suất phát quang cực đại của đèn ba phổ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
iphodtv Vận tốc cực đại của quang điện tử là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Động năng cực đại của electron khi đập vào anot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tandatinfotech Động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anot là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
inconsolable Tính động năng cực đại khi e đập vào Anot? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
D Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
minhdoan Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt cực dương có các electron đập vào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Điện thế cực đại của tấm kim loại đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Điện thế cực đại của tấm đồng có thể thu được là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Iukk Động năng cực đại của electron quang điện khi đến anôt sẽ là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
banana257 Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số $f$ vào quả cầu trên thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Hiệu điện thế giữa hai cực anot và catot của ống Rơnghen này có Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ashin_xman Bán kính cực đại của quỹ đạo electron chuyển động trong tù trường là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
rainmeteror Số electron đập vào catốt mỗi giây và nhiệt lượng cung cấp cho đối âm cực: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Hiệu điện thế tại hai cực của ống là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt và các êlectron quang điện bứt ra khỏi catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
L Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tính theo A là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Nếu dùng chùm sáng có tần số 3f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt (của ống tia X) và các êlectron quang điện bứt Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
lam_vuong Hỏi nếu chiếu riêng tần số $f$ vào quả cầu kim loại trên (đang trung hòa điện) thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tramyvodoi Động năng cực đại của các quang electron khi đạp vào anot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
I Tính độ sâu cực đại của vết cắt bằng laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top