Tính độ biến thiên lượng khí trong phòng

Bài toán
Một căn phòng dung tích $30m^3$ có nhiệt độ tăng từ 17 độ C đến 27 độ C. Tính độ biến thiên lượng khí trong phòng. Cho áp suất khí quyển là 1 atm và khối lượng mol không khí là 29g/m
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một căn phòng dung tích $30m^3$ có nhiệt độ tăng từ 17 độ C đến 27 độ C. Tính độ biến thiên lượng khí trong phòng. Cho áp suất khí quyển là 1 atm và khối lượng mol không khí là 29g/m
Lời giải
$V_2=\dfrac{V_1T_2}{T_1}=\dfrac{30.\left(27+273\right)}{17+273}=31,0345m^3$
$\Delta V=V_2-V_1=0,0345m^3$(khí ở 27 độ C)
Đưa về đk chuẩn $\Delta V_0=\Delta V\dfrac{T_0}{T_2}=0,0345.\dfrac{273}{300}=0,0314m^3=31,4$lít.
$m=\mu.\dfrac{\Delta {V_0}}{22,4}$ với $\mu=29\dfrac{g}{mol} \Rightarrow m=40,65g$
 
Last edited:

Quảng cáo

Top