Bài toán về khắc phục tật của mắt

Bài 1:
Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 40cm, điểm cực cận cách mắt 15cm, để nhìn rõ vật ở vô cực, mắt đeo kính sát mắt, khi đeo kính này, vật gần mắt nhất mà mắt nhìn rõ cách mắt bao xa?
Bài 2:
Một người đeo sát mắt kính phân kì 2 Đp để nhìn rõ các vật từ 20cm đến vô cùng. Khi không đeo kính người này nhìn rõ trong khoảng nào
Bài 3:
Một người mắt viễn nhìn rõ vật cách mắt gần nhất 100cm, để nhìn rõ vật cách mắt 25cm cần đeo kính độ tụ bao nhiêu?
Cảm ơn các thành viên nhiều ạ, tại sắp thi nên mình ôn gấp phần mắt, trên lớp cô chỉ dạy qua, mong các bạn viết dễ hiểu 1 chút, cảm ơn ạ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

Bạn đăng từng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1 thôi nhé! Qui định diễn đàn là vậy... còn đăng nhiều hay ít là tùy.. Phần mắt hiểu ra thì cực dễ nhé.
Bài 1.$d'_v=\infty \Rightarrow d_v=-40$
$ \Rightarrow \dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d'_v}+\dfrac{1}{d_v} \Rightarrow f=-40cm$
$d'_c=-15 \Rightarrow d_c=\dfrac{d'_cf}{d'_c-f}$
$ \Rightarrow d_c=24cm$
Bài 2.$D=-2 Đp \Rightarrow f=-50cm \Rightarrow d'_c=\dfrac{d_cf}{d_c-f}$
$ \Rightarrow d'_c=-14,3cm$
$d_v=\infty \Rightarrow d'_v=-50cm$
Vậy khi không đeo kính người này nhìn rõ trong khoảng từ 14,3cm đến 50cm
Bài 3. Để nhìn rõ thì vật phải cho anh ở cực cận $ \Rightarrow d'_c=-100cm,d_c=25cm \Rightarrow f=\dfrac{d_cd'_c}{d_c+d'_c}$
$ \Rightarrow f=0,33m \Rightarrow D=\dfrac{1}{f}=3$ (đi ốp)
 
Last edited:
Phần dấu của các đại lượng dv với lại dc em chư rõ lắm ad chỉ giúp em dc k ạ
 

Quảng cáo

Top