L biến thiên Bài toán về độ lệch pha

Bài toán:
Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0\coswt$ ( với $U_0, w$ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Khi $L = L_1$ hay $L = L_2$ với $L_1 > L_2$ thì công suất tiêu thụ của mạch điện tương ứng $P_1, P_2$ với $P_1 = 3P_2$; độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch điện với cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là phi1 và phi2 với $|\varphi_1| +|\varphi_1| = \dfrac{\pi}{2}$ . Độ lớn của 1 và 2 là:
A. $\dfrac{\pi}{3}; \dfrac{\pi}{6}$
B.$ \dfrac{\pi}{6};\dfrac{\pi}{3}$
C.$\dfrac{5\pi}{12};\dfrac{\pi}{12}$
D.$\dfrac{5\pi}{12};\dfrac{\pi}{12}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
huyngan đã viết:
Bài toán:
Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0\coswt$ ( với $U_0, w$ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Khi $L = L_1$ hay $L = L_2$ với $L_1 > L_2$ thì công suất tiêu thụ của mạch điện tương ứng $P_1, P_2$ với $P_1 = 3P_2$; độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch điện với cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là phi1 và phi2 với |phi1| + |phi2| = pi /2. Độ lớn của 1 và 2 là:
A. pi /3; pi /6 B. pi /6; pi /3 C.5pi /12; pi /12 D. pi /12;5pi /12.
Kiemro:Mình đã sửa 2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của bạn, xem hàng loại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 post của bạn đều không gõ latex đúng. MÌnh nhắc bạn lần cuối. Bạn sẽ nghỉ mát 1 tháng nếu không học latex!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
huyngan đã viết:
Bài toán:
Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0\coswt$ ( với $U_0, w$ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Khi $L = L_1$ hay $L = L_2$ với $L_1 > L_2$ thì công suất tiêu thụ của mạch điện tương ứng $P_1, P_2$ với $P_1 = 3P_2$; độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch điện với cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là phi1 và phi2 với $|\varphi_1| +|\varphi_2| = \dfrac{\pi}{2}$ . Độ lớn của 1 và 2 là:
A. $\dfrac{\pi}{3}; \dfrac{\pi}{6}$
B.$ \dfrac{\pi}{6};\dfrac{\pi}{3}$
C.$\dfrac{5\pi}{12};\dfrac{\pi}{12}$
D.$\dfrac{5\pi}{12};\dfrac{\pi}{12}$
Ta có $P=\dfrac{U^{2}.R}{Z^{2}}=\dfrac{U^{2}.\cos ^{2}\varphi }{R}$
$P_1 = 3P_2 \Leftrightarrow \cos ^{2}\varphi _{1}=3\cos ^{2}\varphi _{2}\Leftrightarrow \cos \varphi _{1}=\pm \sqrt{3}\cos \varphi _{2}(1)$
$|\varphi_1| +|\varphi_2| = \dfrac{\pi}{2}\Leftrightarrow \cos \left | \varphi _{2} \right |=\sin \left | \varphi _{1} \right |\Rightarrow \cos \varphi _{2}=\pm \sin \varphi _{1}(2)$

(1),(2)$\Rightarrow \tan \varphi _{1}=\pm \dfrac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow \varphi _{1}=\pm \dfrac{\pi}{6}\Rightarrow \varphi _{2}=\pm \dfrac{\pi}{3}$
So sánh đáp án thì chỉ có đáp án $B$ thoả mẫn. Chọn $B$ bạn nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Giải
$\left\{ \begin{matrix}
P=R\dfrac{{{U}^{2}}}{{{Z}^{2}}}\Rightarrow {{Z}_{2}}=3.{{Z}_{1}}\Rightarrow 2=\dfrac{{{({{Z}_{{{L}_{2}}}}-{{Z}_{C}})}^{2}}-3{{({{Z}_{{{L}_{1}}}}-{{Z}_{C}})}^{2}}}{{{R}^{2}}} \\
\tan {{\varphi }_{1}}=\dfrac{{{Z}_{{{L}_{1}}}}-{{Z}_{C}}}{R},\tan {{\varphi }_{2}}=\dfrac{{{Z}_{{{L}_{2}}}}-{{Z}_{C}}}{R} \\
\end{matrix} \right.$
lại có $\left\{ \begin{matrix}
\tan {{\varphi }_{1}}.\tan {{\varphi }_{2}}=|1| \\
{{a}^{2}}-3{{b}^{2}}=2,a.b=1\Rightarrow a=\pm \sqrt{3},b=\pm \dfrac{1}{\sqrt{3}} \\
\end{matrix} \right.$$
$\Rightarrow \varphi _1 = \dfrac{\pi }{3},\varphi _2 = \dfrac{\pi }{6}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015 Bài tập Điện xoay chiều 312
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
chinhanh9 Chi phí mà cơ sở sản xuất này phải thanh toán cho nhà máy điện hàng tháng (30 ngày) là: Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 MPĐ Chi phí phải thanh toán hàng tháng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Hệ thức nào sau đây không đúng về công suất tiêu thụ của đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
Huyen171 Nhận định nào sau đây sai về đoạn mạch này? Bài tập Điện xoay chiều 13
tkvatliphothong Số máy hoạt động đã được nhập về thêm là Bài tập Điện xoay chiều 8
N C biến thiên Thắc mắc về C biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 0
Oneyearofhope C biến thiên Chọn đáp án đúng về mối liên hệ giữa $\varphi _1$ và $\varphi_2$ Bài tập Điện xoay chiều 10
Annapham95 MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 10
tkvatliphothong Chọn kết luận đúng về thời các thời điểm $U_L, U_C, U_R$ đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 9
tkvatliphothong Chọn phương án đúng về công suất trung bình Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top