Khi vật đi theo chiều âm, vận tốc của vật đạt giá trị 20pi (cm/s) ở những thời điểm là

Bài toán
Một vật dao động điều hoà theo phương trình $x = 4\cos \left(10\pi t -\dfrac{\pi }{3} \right) cm.$ Khi vật đi theo chiều âm, vận tốc của vật đạt giá trị $20\pi $ (cm/s) ở những thời điểm là:
A. $t = -\dfrac{1}{12} + \dfrac{k}{5} , t = \dfrac{1}{120} + \dfrac{k}{5} $
B. $t = -\dfrac{1}{12} + \dfrac{k}{5}.$
C. $t = \dfrac{1}{20} + \dfrac{k}{5}. $
D. Một giá trị khác.
* Em không hiểu chỗ in đậm cho lắm ạ? Giải thích và giải ra hộ e lun nhé! Thanks
 
Lời giải
$v=-\omega A\sin \left(\omega t+\varphi\right)$
$v=-40\pi \sin \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)$
Để vật theo chiều âm $v=-20\pi $ cm/s thì:
$-20\pi =-40\pi \sin \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)$
$ \Rightarrow t=\dfrac{1}{20}+\dfrac{k}{5}$
Đáp án C. . Chữ in đậm nghĩa là chỉ xét trường hợp $v=-20\pi $ cm/s. Nghĩa là nếu "tốc độ" là $20\pi $ cm/s sẽ có hai trường hợp: vật chạy theo chiều dương và theo chiều âm
 
Last edited:
Lời giải
$v=-\omega A\sin \left(\omega t+\varphi\right)$
$v=-40\pi \sin \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)$
Để vật theo chiều âm $v=-20\pi $ cm/s thì:
$-20\pi =-40\pi \sin \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)$
$ \Rightarrow t=\dfrac{1}{20}+\dfrac{k}{5}$
Đáp án C. . Chữ in đậm nghĩa là chỉ xét trường hợp $v=-20\pi $ cm/s. Nghĩa là nếu "tốc độ" là $20\pi $ cm/s sẽ có hai trường hợp: vật chạy theo chiều dương và theo chiều âm
Nhưng thầy ơi, nó có 2 họ nghiệm mà ạ!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v= 80 cm/s là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
NFS.Poseidon Tốc độ của vật khi nó đi được 13,75 cm kể từ lúc buông Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đi qua tâm điểm giữa của bán kính đường tròn thì động năng của vật bằng Bài tập Dao động cơ 7
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
N Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
P Vật đạt vận tốc lớn nhất sau khi đi được quãng đường? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tốc độ của vật sau khi đi quãng đường s=2cm: Bài tập Dao động cơ 5
C Quãng đường vật m đi được sau 41/60 s kể từ khi thả là Bài tập Dao động cơ 4
21653781 Tốc độ vật sau khi đi quãng đường S= 2 (cm) (kể từ lúc t =0) là Bài tập Dao động cơ 6
B Sau khi đi được 4cm, động năng của vật có giá trị ? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ trung bình của vật khi đi theo 1 chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ là vo là 20cm/s. Tìm v0 Bài tập Dao động cơ 1
A Tũn Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
hang49 Quãng đường vật đi được trong 1/3 s kể từ khi thả bằng? Bài tập Dao động cơ 1
S Tốc độ của vật khi nó đi được 12 cm kể từ lúc thả là : Bài tập Dao động cơ 4
xuongrongnt Tốc độ của vật khi nó đi được 12cm kể từ lúc thả Bài tập Dao động cơ 7
thanh thương Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và hãy tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm quãng đường vật đi được cho tới khi dừng hẳn? Bài tập Dao động cơ 3
Alitutu Vật sẽ đi qua E mấy lần nữa cho đến khi dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
tranlehaiquan Vật đạt tốc độ lớn nhất sau khi đi được quảng đường là? Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Quãng đường vật nặng đi được sau va chạm đến khi $m_1$ đổi chiều chuyển động là: Bài tập Dao động cơ 1
hang49 Tốc độ của vật khi nó đi qua I lần thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Bài tập Dao động cơ 3
San Bằng Tất Cả Khi đi qua vị trí có li độ – 4 cm, lực tác dụng lên vật có độ lớn Bài tập Dao động cơ 14
hoangmac Tính quãng đường vật đi được đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 20
NTH 52 Vận tốc trung bình của vật M khi đi từ lần va chạm đầu tiên đến lần va chạm tiếp theo gần giá trị nà Bài tập Dao động cơ 1
$\pi^{2}$ Tính độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
T Khi vật đi theo chiều âm ,vận tốc vật đạt giá trị $20\pi $ (cm/s) ở những thời điểm là Bài tập Dao động cơ 8
S Tìm vận tốc sau khi vật đi được quãng đường 74,5 cm là ? Bài tập Dao động cơ 3
adamdj Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng Bài tập Dao động cơ 9
hongmieu Tốc độ mà vật nhỏ đạt khi đi qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần thứ hai là Bài tập Dao động cơ 13
ShiroPin Tốc độ của vật khi đi qua vị trí O lần 2 Bài tập Dao động cơ 3
N Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
N Quãng đường mà vật $m_{1}$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_{1}$ đổi chiều chuyển động lần đầu Bài tập Dao động cơ 1
N Nếu biên độ dao động lúc đầu là 2A thì tổng quãng đường mà vật đi được từlúc dao động cho đến khi Bài tập Dao động cơ 2
ShiroPin Trong khoảng thời gian từ khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng, xung lượng của lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 3
rainmeteror Sức căng dây khi vật đi qua O là: Bài tập Dao động cơ 3
N Thời gian ngắn nhất kể từ lúc vật đi từ thời điểm t=0 đến khi vật đi qua vị trí li độ x = -4 cm là? Bài tập Dao động cơ 2
N Nếu biên độ dao động là 1,5A thì quãng đường mà vật đi được từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là Bài tập Dao động cơ 1
P Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật sau khi vật đã đi quãng đường $s = 3$ cm (kể từ $t = 0$) là Bài tập Dao động cơ 3
Spin9x Nếu biên độ dao động ban đầu là 3A thì tổng quãng đường mà vật đi được cho tới khi dừng hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tốc độ trung bình cực đại và tốc độ trung bình cực tiểu khi vật đi hết $S=36(cm)$ bất kì là ? Bài tập Dao động cơ 3
Tăng Hải Tuân Khi vật nhỏ đi qua vị trí có thế năng bằng một nửa động năng thì lực căng của dậy treo là Bài tập Dao động cơ 2
H Độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua vị trí có li độ $8cm$ là Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 2
dreamhigh315 Sau $\Delta = 10s$ kể từ khi thả vật, quảng đường vật đi được Bài tập Dao động cơ 0
M Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$ Tính vận tốc khi vật đi Bài tập Dao động cơ 1
H Tính độ lớn vận tốc khi vật đi được $10cm$ trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top