Giảm cường độ chiếu sáng trong thí nghiệm Iâng.

Bài toán:Một trong 2 khe của thí nghiệm của Iâng được làm mờ sao cho nó chỉ truyền $\dfrac{1}{2}$ so với cường độ của khe còn lại. Kết quả là:
A. vạch sáng trở nên sáng hơn và vạch tối thì tối hơn
B. vạch tối sáng hơn và vạch sáng tối hơn
C. vân giao thoa biến mất
D. vân giao thoa tối đi
 
Bài toán:Một trong 2 khe của thí nghiệm của Iâng được làm mờ sao cho nó chỉ truyền $\dfrac{1}{2}$ so với cường độ của khe còn lại. Kết quả là:
A. vạch sáng trở nên sáng hơn và vạch tối thì tối hơn
B. vạch tối sáng hơn và vạch sáng tối hơn
C. vân giao thoa biến mất
D. vân giao thoa tối đi
Lời giải
Theo mình thì B đúng: Hai khe sáng có cường độ sáng khác nhau nhưng trong thí nghiệm Young 2 khe đó là hai nguồn sáng kết hợp (cùng tần số; độ lệch pha không đổi theo thời gian) nên vẫn xảy ra hiện tượng giao thoa bình thường, vẫn có các vị trí cường độ sáng tăng cường hoặc giảm bớt nhưng không có chỗ cường độ sáng triệt tiêu hoàn toàn (tương tự như giao thoa sóng cơ với hai nguồn khác biên độ).
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Nhiệt độ - Tia hồng ngoại, tia tử ngoại ! Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top