Điện trở có thể nhận giá trị?

Bài toán
Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C thay đổi và cuộn cảm L mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối chính giữa tụ điện và cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định $u=U\sqrt{2}\cos 100\pi t\left(V\right)$. Điều chỉnh điện dung C của tụ ta thấy: khi $C=C_{1}\left(F\right)$ thì điện áp trên tụ điện cực đại; khi $C=C_{2}=C_{1}+\dfrac{10^{-3}}{84\pi }\left(F\right)$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch AM cực đại; khi$C=C_{3}=C_{1}+\dfrac{10^{-3}}{56\pi }\left(F\right)$ thì điện áp hiệu dụng trên R cực đại. Điện trở có thể nhận giá trị?
A. R=$50\sqrt{6}\left(\Omega \right)$
B. R=$40\sqrt{3}\left(\Omega \right)$
C. R=$20\sqrt{3}\left(\Omega \right)$
D. R=$50\left(\Omega \right)$
 
Last edited:
Câu này giải rồi mà $40\sqrt{3}$ thì phải
Gữi link Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải giùm mình cái! Giải mất cả buổi! Ức chế quá! Mình đưa về 1 phương trình 2 ẩn rồi thử từng đáp án thì thấy đáp án B cho số đẹp nhất!$Z_L=80\left(\om\right)$ nhưng thử lại các phép khác thì lại sai
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Điện trở có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Điện trở có trị số nào? Bài tập Điện xoay chiều 9
A Điện trở có thể nhận giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Lollipop000 C biến thiên Điện trở có thể nhận giá trị nào: Bài tập Điện xoay chiều 3
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
Joyka Điện trở R có giá trị gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
B Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần có thể nhận giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời 2 đầu đoạn mạch MB 1 góc 60 độ. Điện trở thuần $R_2$ có giá trị là. Bài tập Điện xoay chiều 2
Oneyearofhope Điện lượng chuyển qua điện trở R có độ lớn là? Bài tập Điện xoay chiều 2
V Điện trở có giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 3
huynhcashin Điện trở R có giá trị là: Bài tập Điện xoay chiều 1
M Nếu thay ampe bằng 1 vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ $100V$, giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 1
Math_IneRap L biến thiên Điện trở R có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 3
ohana1233 Truyền tải điện Điện trở của đường dây phải có giá trị trong khoảng nào Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tức thời Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ: Bài tập Điện xoay chiều 2
hoaluuly777 Điện trở thuần $R$ và độ tự cảm $L$ có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tức thời Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ: Bài tập Điện xoay chiều 0
H Lệch pha Điện trở hoạt động của cuộn dây có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
N Để số chỉ của vôn kế không đổi với mọi giá trị của biến trở R thì điện dung C của tụ điện có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
Broly Điện dung của tụ và điện trở có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Nếu mạch điện chỉ có điện trở R, cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp vào điện áp trên thì P mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Điện trở thuần của mạch có giá trị bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
__Black_Cat____! Tức thời Dùng vôn kế có điện trở rất lớn đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Tại một thời điểm nào đó, điện áp trên điện trở và trên cuộn dây có giá trị tức thời đều là 40V thì Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tức thời Dùng một vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn đo hiệu điện thế 2 đầu tụ điện thì vôn kế chỉ Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân Công suất tỏa nhiệt trên điện trở có thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Điện năng được truyền tải từ trạm tăng thế tới trạm hạ thế bằng đường dây có điện trở $25\Omega$. Bi Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
N C biến thiên Điện trở của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
Nhi Huỳnh C biến thiên Điện trở thuần của đoạn mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
V Tức thời Tại thời điểm $t+\dfrac{T}{12}$ thì điện áp tức thời hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 3
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở của bóng đèn Bài tập Điện xoay chiều 0
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
I Truyền tải điện Điện trở trên đường dây truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 1
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
shochia Điện trở thuần r của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top