Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đoạn $l$, khi đó tốc độ cực đại của vật là

Bài toán
CLLXo có độ cứng $k$ , chiều dài $l$. Một đầu gắn cố định , một đầu gắn vào vật $m$. Kích thích nó dao động với $A=\dfrac{l}{2}$ trên mp ngang không ma sát. Khi lò xo đang dao động và bị dãn cực đại , tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đoạn $l$, khi đó tốc độ cực đại của vật là :
$A:l\sqrt{\dfrac{k}{m}}$
$B:l\sqrt{\dfrac{k}{6m}}$
$C:l\sqrt{\dfrac{k}{2m}}$
$D:l\sqrt{\dfrac{k}{3m}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Spin9x đã viết:
Bài toán
CLLXo có độ cứng $k$ , chiều dài $l$. Một đầu gắn cố định , một đầu gắn vào vật $m$. Kích thích nó dao động với $A=\dfrac{l}{2}$ trên mp ngang không ma sát. Khi lò xo đang dao động và bị dãn cực đại , tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đoạn $l$, khi đó tốc độ cực đại của vật là :
$A:l\sqrt{\dfrac{k}{m}}$
$B:l\sqrt{\dfrac{k}{6m}}$
$C:l\sqrt{\dfrac{k}{2m}}$
$D:l\sqrt{\dfrac{k}{3m}}$
Lời giải:
Khi lò xo đang dao động và bị dãn cực đại chiều dài của lò xo là $x=l+A=1,5l$
Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đoạn $l$. Phần cơ năng còn lại là $W'=\dfrac{l}{x}W=\dfrac{l}{1,5l}W=\dfrac{2}{3}W$
Bảo toàn năng lượng của lò xo lúc sau là $W'_{dmax}=W'_{tmax}\Leftrightarrow \dfrac{1}{2}.m.v^{2}=\dfrac{2}{3}.\dfrac{1}{2}.k.(\dfrac{l}{2})^{2}\Rightarrow v=l.\sqrt{\dfrac{k}{6m}}$
Ý $B$ nha bạn !
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đọan l, khi đó tốc độ cực đại của vật là? Bài tập Dao động cơ 8
T Khi vận tốc tịnh tiến khối trụ có giá trị là V thì động năng toàn phần của hình trụ là Bài tập Dao động cơ 0
P Xác định thời điểm đầu tiên vật đi đến vị trí có gia tốc là $2m/s^2$ và vật đang tiến về VTCB? Bài tập Dao động cơ 12
S Bài tập thí nghiệm thực hành về sai số? Bài tập Dao động cơ 3
K Bài toán giữ lò xo khi đang thực hiện dao động Bài tập Dao động cơ 0
vtinhkp Nếu đảo chiều điện trường mà vẫn giữ nguyên cường độ thì con lắc sẽ dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
G Tính tốc độ cực đại của vật sau khi lò xo bị giữ Bài tập Dao động cơ 6
Huy Nguyễn Biên độ của vật sau khi giữ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Biên độ của vật sau khi giữ là: Bài tập Dao động cơ 3
phonglx Biên độ dao động của vật sau khi giữ chặt điểm nối giữa 2 lò xo Bài tập Dao động cơ 1
phonglx Biên độ giao động của vật khi giữ chặt điểm nối giữa 2 lò xo Bài tập Dao động cơ 5
Annapham95 Chọn kết luận sai: Khi giữ điểm chính giữa của dây treo con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
H Giữ điểm cố định trên lx?? Bài tập Dao động cơ 4
Snow_flower_9x Tìm vị trí giữ C Bài tập Dao động cơ 2
H Khi lò xo có chiều dài lớn nhất giữ cố định điểm M của lò xo cách C là 20cm. Tìm cơ năng của hệ Bài tập Dao động cơ 1
levietnghials Giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đoạn $l$, khi đó tốc độ dao động cực đại của vật là: Bài tập Dao động cơ 9
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top