Độ ẩm tỉ đối của không khí là bao nhiêu?

Bài toán
Dùng ẩm kế khô – ướt để đo độ ẩm tỉ đối của không khí. Nhiệt kế khô chỉ 24 độ C, hiệu nhiệt độ giữa hai nhiệt kế là 4 độ C. Độ ẩm tỉ đối của không khí là bao nhiêu?
 

Quảng cáo

Top