Tìm khối lượng nước ngưng tụ

Bài toán
Không gian trong xilanh ở bên dưới pit-tông có thể tích là V0 = 5,0 l chứa hơi nước bão hòa ở nhiệt độ t = 100 độ C. Nén hơi đẳng nhiệt đến thể tích V=1,6l. Tìm khối lượng nước ngưng tụ.(Có thể áp dụng pt Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép cho hơi bão hòa).
 

Quảng cáo

Top