Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều vơi lực hồi phục trong 1 chu kỳ dao động là :

Bài toán
Một CLLxo treo thẳng đứng , có khối lượng không đáng kể, $k=50N/m$ $m=200g$. Vật đang nằm yên ở VTCB thì được kéo thẳng xuống dưới để lò xo dãn $12cm$ rồi thả cho nó dao độn điều hòa. $\pi=\sqrt{10}$ $ g=10m/s^2$ . Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều vơi lực hồi phục trong 1 chu kỳ dao động là :
$A:\dfrac{1}{15}$
$B:\dfrac{1}{30}$
$C:\dfrac{1}{10}$
$D:\dfrac{2}{15}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Spin9x đã viết:
Bài toán
Một CLLxo treo thẳng đứng , có khối lượng không đáng kể, $k=50N/m$ $m=200g$. Vật đang nằm yên ở VTCB thì được kéo thẳng xuống dưới để lò xo dãn $12cm$ rồi thả cho nó dao độn điều hòa. $\pi=\sqrt{10}$ $ g=10m/s^2$ . Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều vơi lực hồi phục trong 1 chu kỳ dao động là :
$A:\dfrac{1}{15}$
$B:\dfrac{1}{30}$
$C:\dfrac{1}{10}$
$D:\dfrac{2}{15}$
Lời giải:
Ta có:
\[ T=2\pi.\dfrac{m}{k}=0,4s\]
Từ đường tròn lượng giác thấy thời gian đó là $\dfrac{T}{2}=0,2s$
Không có đáp án sao?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải:
Ta có:
\[ T=2\pi.\dfrac{m}{k}=0,4s\]
Từ đường tròn lượng giác thấy thời gian đó là $\dfrac{T}{2}=0,2s$
Không có đáp án sao?
Trả lời: kiemro721119 sơ suất quá!
Ta có độ dãn lò xo ở VTCB là $4cm$, biên độ dao động là $8cm$
Chú ý từ trên xuống là biên âm, vị trí không biến dạng; VTCB, biên dương.
Lực đàn hồi của lò xo: hướng xuống khi từ vị trí biên âm về vị trí lò xo 0 biến dạng, còn lại hướng lên.
Lực hồi phục luôn hướng về VTCB, chỉ đổi chiều khi qua vị trí biên.
Như vậy khoảng từ vị trí lò xo không biến dạng về VTCB, thì 2 lực trên cùng chiều.
Khoảng thời gian này là $\dfrac{T}{12}$, chọn $B$.
 
Trả lời: kiemro721119 sơ suất quá!
Ta có độ dãn lò xo ở VTCB là $4cm$, biên độ dao động là $8cm$
Chú ý từ trên xuống là biên âm, vị trí không biến dạng; VTCB, biên dương.
Lực đàn hồi của lò xo: hướng xuống khi từ vị trí biên âm về vị trí lò xo 0 biến dạng, còn lại hướng lên.
Lực hồi phục luôn hướng về VTCB, chỉ đổi chiều khi qua vị trí biên.
Như vậy khoảng từ vị trí lò xo không biến dạng về VTCB, thì 2 lực trên cùng chiều.
Khoảng thời gian này là $\dfrac{T}{12}$, chọn $B$.
Trong 1 T la $\dfrac{T}{6}$ => A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Trong 1 T la $\dfrac{T}{6}$ => A
Trả lời: mình quên mất là trong một chu kì, ừ chọn lại là $A$.
Nếu chưa đọc Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên, cậu có làm thế không?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình chỉ vẽ ĐTLG ra rồi nhìn chứ không chọn âm dương cho phức tạp
Trả lời: mình không có phần mềm vẽ hình nên phải nói âm, dương, không bị coi là spam.
Chứ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này chỉ cần dùng giản đồ vec-tơ là OK.
 
Trả lời: kiemro721119 sơ suất quá!
Ta có độ dãn lò xo ở VTCB là $4cm$, biên độ dao động là $8cm$
Chú ý từ trên xuống là biên âm, vị trí không biến dạng; VTCB, biên dương.
Lực đàn hồi của lò xo: hướng xuống khi từ vị trí biên âm về vị trí lò xo 0 biến dạng, còn lại hướng lên.
Lực hồi phục luôn hướng về VTCB, chỉ đổi chiều khi qua vị trí biên.
Như vậy khoảng từ vị trí lò xo không biến dạng về VTCB, thì 2 lực trên cùng chiều.
Khoảng thời gian này là $\dfrac{T}{12}$, chọn $B$.
 
Bài toán
Một CLLxo treo thẳng đứng , có khối lượng không đáng kể, $k=50N/m$ $m=200g$. Vật đang nằm yên ở VTCB thì được kéo thẳng xuống dưới để lò xo dãn $12cm$ rồi thả cho nó dao độn điều hòa. $\pi=\sqrt{10}$ $ g=10m/s^2$ . Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều vơi lực hồi phục trong 1 chu kỳ dao động là :
$A:\dfrac{1}{15}$
$B:\dfrac{1}{30}$
$C:\dfrac{1}{10}$
$D:\dfrac{2}{15}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một CLLxo treo thẳng đứng , có khối lượng không đáng kể, $k=50N/m$ $m=200g$. Vật đang nằm yên ở VTCB thì được kéo thẳng xuống dưới để lò xo dãn $12cm$ rồi thả cho nó dao độn điều hòa. $\pi=\sqrt{10}$ $ g=10m/s^2$ . Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều vơi lực hồi phục trong 1 chu kỳ dao động là :
$A:\dfrac{1}{15}$
$B:\dfrac{1}{30}$
$C:\dfrac{1}{10}$
$D:\dfrac{2}{15}$
Ta có: $A=0,12-\dfrac{mg}{k}=8\,cm$
Suy ra $t=\dfrac{T}{6}= \dfrac{1}{15}$
Vậy đáp án là A.
____________
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Trả lời: kiemro721119 sơ suất quá!
Ta có độ dãn lò xo ở VTCB là $4cm$, biên độ dao động là $8cm$
Chú ý từ trên xuống là biên âm, vị trí không biến dạng; VTCB, biên dương.
Lực đàn hồi của lò xo: hướng xuống khi từ vị trí biên âm về vị trí lò xo 0 biến dạng, còn lại hướng lên.
Lực hồi phục luôn hướng về VTCB, chỉ đổi chiều khi qua vị trí biên.
Như vậy khoảng từ vị trí lò xo không biến dạng về VTCB, thì 2 lực trên cùng chiều.
Khoảng thời gian này là $\dfrac{T}{12}$, chọn $B$.
Cho mình hỏi tại sao "Lực hồi phục luôn hướng về VTCB" mà lại "chỉ đổi chiều khi qua vị trí biên."
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
Vớ Vẩn Thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
thao3112 Thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 8
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
lethisao Cần tăng hay giảm biên độ như thế nào để thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực nén Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kỳ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
N Thời gian ngắn nhất từ thời điểm t = 0 đến khi lực đàn hồi tác dụng lên quả cầu có độ lớn bằng 2/3.. Bài tập Dao động cơ 4
A Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần công suất tức thời của lực đàn hồi bằng 0 là Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa khoảng thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về Bài tập Dao động cơ 2
M Trong qua trình dao động, quãng thời gian mà lực đàn hồi do lò xo tác dụng vào vật cùng chiều với lự Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất kể từ khi $t=0$ đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu lần thứ 2 là: Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Trong một chu kì, thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực hồi phục là? Bài tập Dao động cơ 1
P Khoảng thời gian mà lực đàn hồi cùng chiều với lực hồi phục là Bài tập Dao động cơ 1
P Thời gian ngắn nhất để độ lớn lực đàn hồi của lò xo tăng từ cực tiểu đến cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Kể từ thời điểm buông vật, thời gian để độ lớn lực hồi phục bằng $2\sqrt{3}$ N lần thứ 2014 là Bài tập Dao động cơ 2
T Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần Q chịu tác dụng của lực kéo 0,2 N là Bài tập Dao động cơ 6
A Tìm lực F và thời gian để thóa mãn điều kiện A! Bài tập Dao động cơ 2
A Tính thời gian mà lực đàn hồi của lò xo thỏa mãn $F\le 0,25\sqrt{3}N$. Bài tập Dao động cơ 1
Vua Độc Dược Quãng thời gian mà lực kéo về và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau là? Bài tập Dao động cơ 1
Z0ombie Thời gian ngắn nhất kể từ khi t=0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là Bài tập Dao động cơ 6
S Xác định quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{5}$ kể từ lúc nhận lực? Bài tập Dao động cơ 2
K Thời gian chuyển động của vật từ lúc thả đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 1
K Khoảng thời gian ngắn nhất để lực đàn hồi kéo đầu cố định của nó một lực bằng 5N là Bài tập Dao động cơ 4
banana257 Khoảng thời gian mà lực hồi phục ngược chiều với lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 3
H Khoảng thời gian ngắn nhất để lực đàn hồi của lò xo kéo đầu cố định của nó một lực bằng $5N$ Bài tập Dao động cơ 1
HuyGooner Thời gian lực phục hồi sinh công âm Bài tập Dao động cơ 6
ShiroPin Trong khoảng thời gian từ khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng, xung lượng của lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 3
H Thời gian ngắn nhất kể từ khi $t=0$ đến khi lực đàn hồi của lo xo có giá trị cực tiểu ? Bài tập Dao động cơ 3
2 Thời gian từ lúc thả vật chuyển động đến khi lực đàn hồi có độ lớn bằng 0 lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 5
H Thời gian con lắc đi từ vị trí lực đàn hồi lớn nhất và lực đàn hồi nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 1
H Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kì dao động là Bài tập Dao động cơ 3
D Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
BoOm Boo Thời gian t nhỏ nhất là? Bài tập Dao động cơ 6
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Kidboytran Thời gian rơi của viên bi là Bài tập Dao động cơ 0
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top