Giới hạn quang điện của kim loại là:

Bài toán
Chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng $0,546μm$ lên bề mặt kim loại. Các e quang điện có vận tốc cực đại $\vec{v_0}$ hướng vuông góc vào vùng từ trường $\vec{B}$ có độ lớn $10^{-4}$ được giới hạn bởi hai mặt phẳng cách nhau một khoảng $d=11,66mm.$ Sau khi qua vùng từ trường các e lệch khỏi phương ban đầu một góc $30^0.$ Giới hạn quang điện của kim loại là:
A. $0,692$
B. $0,675$
C. $0,75$
D. $0,762$

* Bài này có bạn giải ùi, mà em chưa hiểu lắm, nên nhờ thầy và mn giải hộ, em không biết làm sao để tìm được r của e?
 
Bài toán
Chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng $0,546μm$ lên bề mặt kim loại. Các e quang điện có vận tốc cực đại $\vec{v_0}$ hướng vuông góc vào vùng từ trường $\vec{B}$ có độ lớn $10^{-4}$ được giới hạn bởi hai mặt phẳng cách nhau một khoảng $d=11,66mm.$ Sau khi qua vùng từ trường các e lệch khỏi phương ban đầu một góc $30^0.$ Giới hạn quang điện của kim loại là:
A. $0,692$
B. $0,675$
C. $0,75$
D. $0,762$
* Bài này có bạn giải ùi, mà em chưa hiểu lắm, nên nhờ thầy và mn giải hộ, em không biết làm sao để tìm được r của e?
Lời giải
Đây là trường hợp từ trường bị giới hạn bởi hai mặt phẳng nên electron sau khi chuyển động như một cung tròn thì thoát ra ngoài giống hiện tượng khúc xạ ánh sáng!
$R=\dfrac{mv_0}{eB} \Rightarrow v_0=\dfrac{ReB}{m}$ Áp dụng công thức $\dfrac{hc}{\lambda}=A+\dfrac{mv_0^2}{2} \Rightarrow A$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
O Xác định giới hạn quang điện của kim loại làm catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Giới hạn quang điện của kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
ahquyet043 Giới hạn quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
missyou1946 Bước sóng giới hạn quang điện là bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
skylinehermes Giá trị giới hạn quang điện $\lambda _{0}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
missyou1946 Giới hạn quang điện kim loại làm bằng catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Love_is_so_vague Giới hạn quang điện của kim loại trên là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Giới hạn quang điện không xảy ra với kim loại nào ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
ShiroPin Giới hạn quang điện của kim loại làm catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Giới hạn quang điện của hợp kim này Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Bước sóng giới hạn quang điện là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
HuyGooner Giới hạn quang điện của hợp kim trên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 11
hoaluuly777 Các e quang điện bị kéo trở lại catốt trên 1 vùng được giới hạn bởi đường tròn có bán kính Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
N Giới hạn quang điện của kim loại làm catot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
missyou1946 Giới hạn của kim loại dùng làm catot là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
thuhuyen2002 Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
đhl Tìm vận tốc cực đại của electron quang điện ra khỏi catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 11
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
H Tìm hiệu điện thế hãm để dập tắt dòng quang điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Hiệu suất phát quang cực đại của đèn ba phổ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
iphodtv Vận tốc cực đại của quang điện tử là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Ngoc_Bich Dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm bây giờ là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Hiện tượng quang điện ngoài với vật dẫn cô lập Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Change Catot giờ là hợp kim đồng và nhôm thì hiệu điện thế hãm triệt tiêu dòng quang điện là Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
Change Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tandatinfotech Động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anot là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Huy Nguyễn Dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
A Tính tỉ số thời gian có dòng quang điện và tỉ số thời gian dòng này bị triệt tiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
D Gọi $U_{1}$ và $U_{2}$ là điện áp hãm tương ứng để triệt tiêu dòng quang điện thì Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Tính số vạch quang phổ của Hidro Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
chinhanh9 Số vạch quang phổ lớn nhất của hiđrô? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
A Tìm bước sóng trong tế bào quang điện! Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tỉ số giữa tốc độ của electron quang điện trên quĩ đạo K và quĩ đạo M . Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Khi các electron quang điện rơi trở lại bản A, điểm rơi cách A một đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Halerm Dép Tính điện tích của electron quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Alitutu Vạch quang phổ trong dãy Lai-man sát với vạch có tần số $f_{2}$ sẽ có tần số bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H $U_{AK}$ như thế nào thì không có dòng quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
vinh7aa Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Alitutu Dòng quang điện bão hòa khi này bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
X Muốn thu đc chỉ 3 vạch quang phổ thì động năng của e có giá trị ntn? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Love_is_so_vague Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro . Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Iukk Động năng cực đại của electron quang điện khi đến anôt sẽ là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
nhokpq.ine Hiệu điện thế cần đặt để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top