Phương trình sóng tại A là?

Bài toán
Một sóng cơ truyền trên bề mặt một chất lỏng qua 2 điểm A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng qua nguồn phát sóng. Sóng truyền từ A đến B. Biết phương trình sóng tại nguồn có pha ban đầu bằng 0; tại B là $u_{B}=5\cos \left(20\pi t-4\pi \right)\left(cm\right)$, điểm A cách nguồn 90 cm, tốc độ truyền sóng $v=6 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, biên độ sóng thay đổi theo khoảng cách. Phương trình sóng tại A là?
A. $u_{A}=\dfrac{10}{\sqrt{3}}\cos \left(20\pi t-3\pi \right)\left(cm\right)$
B. $u_{A}=\dfrac{20}{\sqrt{3}}\cos \left(20\pi t-3\pi \right)\left(cm\right)$
C. $u_{A}=10\cos \left(20\pi t+4\pi \right)\left(cm\right)$
D. $u_{A}=20\cos \left(20\pi t+4\pi \right)\left(cm\right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một sóng cơ truyền trên bề mặt một chất lỏng qua 2 điểm A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng qua nguồn phát sóng. Sóng truyền từ A đến B. Biết phương trình sóng tại nguồn có pha ban đầu bằng 0; tại B là $u_{B}=5\cos \left(20\pi t-4\pi \right)\left(cm\right)$, điểm A cách nguồn 90 cm, tốc độ truyền sóng $v=6 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, biên độ sóng thay đổi theo khoảng cách. Phương trình sóng tại A là?
A. $u_{A}=\dfrac{10}{\sqrt{3}}\cos \left(20\pi t-3\pi \right)\left(cm\right)$
B. $u_{A}=\dfrac{20}{\sqrt{3}}\cos \left(20\pi t-3\pi \right)\left(cm\right)$
C. $u_{A}=10\cos \left(20\pi t+4\pi \right)\left(cm\right)$
D. $u_{A}=20\cos \left(20\pi t+4\pi \right)\left(cm\right)$[/caub]
Gọi O là nguồn sóng. Ta có $\lambda =\dfrac{v}{f}=0,6\left(m\right)$
$\dfrac{2\pi .OB}{\lambda }=4\pi \Rightarrow OB=2\lambda =1,2\left(m \right)$
$\varphi _O-\varphi_A=\dfrac{2\pi .OA}{\lambda }=3\pi $
$\Rightarrow \varphi _A=-3\pi $ vì $\varphi _O=0$
Biên độ thay đổi theo khoảng cách: $\dfrac{A_A}{A_B}=\sqrt{\dfrac{OB}{OA}}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$
$\Rightarrow A_A=\dfrac{10}{\sqrt{3}}$ . Chọn A.
 
Gọi O là nguồn sóng. Ta có $\lambda =\dfrac{v}{f}=0,6\left(m\right)$
$\dfrac{2\pi .OB}{\lambda }=4\pi \Rightarrow OB=2\lambda =1,2\left(m \right)$
$\varphi _O-\varphi_A=\dfrac{2\pi .OA}{\lambda }=3\pi $
$\Rightarrow \varphi _A=-3\pi $ vì $\varphi _O=0$
Biên độ thay đổi theo khoảng cách: $\dfrac{A_A}{A_B}=\sqrt{\dfrac{OB}{OA}}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$
$\Rightarrow A_A=\dfrac{10}{\sqrt{3}}$ . Chọn A.
Sao tỉ lệ biên độ lại bằng căn bậc hai của tỉ lệ khoảng cách? Mình không hiểu lắm, giải thích giùm mình cái, cảm ơn!
 
Sao tỉ lệ biên độ lại bằng căn bậc hai của tỉ lệ khoảng cách? Mình không hiểu lắm, giải thích giùm mình cái, cảm ơn!
Cái này liên quan đến năng lượng sóng. Năng lượng sóng là năng lượng dao động của 1 đơn vị thể tích môi trường khi có sóng truyền qua và tỉ lệ với bình phương biên độ $W=\dfrac{1}{2}KA^2$. Nếu lan truyền trên 1 mặt phẳng (như đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là bề mặt chất lỏng) thì năng lượng sóng trải dài theo chu vi đường tròn $l=2\pi .R$ nên biên độ sóng giảm tỉ lệ nghịch với $\sqrt{R}$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cái này liên quan đến năng lượng sóng. Năng lượng sóng là năng lượng dao động của 1 đơn vị thể tích môi trường khi có sóng truyền qua và tỉ lệ với bình phương biên độ $W=\dfrac{1}{2}KA^2$. Nếu lan truyền trên 1 mặt phẳng (như đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là bề mặt chất lỏng) thì năng lượng sóng trải dài theo chu vi đường tròn $l=2\pi .R$ nên biên độ sóng giảm tỉ lệ nghịch với $\sqrt{R}$.
Do $A^2$ tỉ lệ nghịch với $R$ nên $A$ tỉ lệ nghịch với $\sqrt R$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
Phương Dung Phương trình sóng cơ Bài tập Sóng cơ 10
phanha11a1 Tính phương trình sóng tại N Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Phương trình sóng tại M là ? Bài tập Sóng cơ 1
A Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB là Bài tập Sóng cơ 1
M Viết phương trình sóng tại A và B Bài tập Sóng cơ 3
Trần Hoài Nghĩa Tìm phương trình sóng tại M. Bài tập Sóng cơ 3
Tungthanhphan Điểm M gần B nhất có phương trình sóng $u=asin(10 \pi t)$ cách B một khoảng là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable B nhất có phương trình sóng $u=a\sin(10\pi t)$ cách B 1 khoảng là: Bài tập Sóng cơ 0
Đ Phương trình sóng tại điểm M nằm trước điểm O theo phương truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
crazyfish2008 Điếm M gần B nhất có phương trình sóng cách B một khoảng Bài tập Sóng cơ 0
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
superstar Viết phương trình dao động tại C Bài tập Sóng cơ 1
S Phương trình dao động của điểm M ở cách nguồn A 1,6m là Bài tập Sóng cơ 1
Hoàng Phong Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM ,cùng phía với M so với nguồn O ,cách O 1 khoảng 2cm Bài tập Sóng cơ 14
A Tũn Phương trình dao động của nguồn S Bài tập Sóng cơ 3
levietnghials Một sợi dây dài, 1 đầu dây được kích thích dao động theo phương trình: $u=4.cos2\pi t(mm)$ Bài tập Sóng cơ 1
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Chọn phương án chính xác nhất? Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Bài tập Sóng cơ 4
huynhcashin Cường độ âm tỉ lệ với bình phương biên độ âm Bài tập Sóng cơ 3
T Xác định biên độ và phương truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 1
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
A Tốc độ tuyền sóng trên mặt nước nhận giá trình trị nào sau dưới đây? Bài tập Sóng cơ 1
L Tốc độ lớn nhất vật đạt được trong quá trình dao động là Bài tập Sóng cơ 9
N [GIAO THOA SÓNG 12] Bài tập Sóng cơ 1
Psuganh Giao thoa với sóng ân Bài tập Sóng cơ 0
H giao thoa sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
Lililala Giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 1
T Bài tập về sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Hai nguồn sóng kết hợp Bài tập Sóng cơ 0
P Giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
Đạt QH Số vân cực đại trong vùng giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
An Ny Sóng âm Bài tập Sóng cơ 3
B Một Bài Giao Thoa Sóng Khó Bài tập Sóng cơ 5
V Bài toán giao thoa sóng cơ di chuyển nguồn Bài tập Sóng cơ 0
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
thinhhoan Chuyên đề giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 3
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
B Sóng có biên độ ? Bài tập Sóng cơ 2
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
H Sự phản xạ của sóng Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top