Sự chuyển động của e trong điện- từ trường

Câu hỏi
Cho em hỏi về sự chuyển động của e trong điện trường, từ trường, mọi người có thể tóm tắt hộ em được không, các công thức liên quan, tính chất, phương chuyển động,...(nói chung là có liên quan đến chương lượng tử ánh sáng ế ạ!, e cảm ơn nhiều!
 
Câu hỏi
Cho em hỏi về sự chuyển động của e trong điện trường, từ trường, mọi người có thể tóm tắt hộ em được không, các công thức liên quan, tính chất, phương chuyển động,...(nói chung là có liên quan đến chương lượng tử ánh sáng ế ạ!, e cảm ơn nhiều!
Phải xét trường hợp cụ thể đâu thể nói chung chung được? Electron bay vào từ trường vuông góc hay xiên góc? Từ trường có đủ rộng không? Trong điện trường thì có cùng phương với $\vec E$ không hay vuông góc..
 

Quảng cáo

Top