Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng nơi cấp điện

Bài toán
Một khu tập thể tiêu thụ một công suất điện 14289W, trong đó cấc dụng cụ điện ở khu này đều hoạt động bình thường ở hiệu điện thế 220V. Điện trở của dây tải điện từ nơi cấp điện đến khu tập thể là r. Khi khu tập thể không dùng máy hạ thể, để các dụng cụ điện của khu này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là 359V, khi đó hiều điện thế tức thời ở hai đầu dây của khu tập thể nhanh pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với dòng điện tức thời chạy trong mạch. Khi khu tập thể dùng máy biến áp hạ thế lí tưởng có tỉ số $\dfrac{N1}{N2}=15$ , để các dụng cụ điện của khu này vẫn hoạt động bình thường giống như khi dùng máy biến áp hạ thế thì hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là: (biết hệ số công suất ở mạch sơ cấp của máy biến áp hạ thế bằng 1)
A. 1654V
B. 3309V
C. 4963V
D. 6616V
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một khu tập thể tiêu thụ một công suất điện 14289W, trong đó cấc dụng cụ điện ở khu này đều hoạt động bình thường ở hiệu điện thế 220V. Điện trở của dây tải điện từ nơi cấp điện đến khu tập thể là r. Khi khu tập thể không dùng máy hạ thể, để các dụng cụ điện của khu này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là 359V, khi đó hiều điện thế tức thời ở hai đầu dây của khu tập thể nhanh pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với dòng điện tức thời chạy trong mạch. Khi khu tập thể dùng máy biến áp hạ thế lí tưởng có tỉ số $\dfrac{N1}{N2}=15$ , để các dụng cụ điện của khu này vẫn hoạt động bình thường giống như khi dùng máy biến áp hạ thế thì hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là:(biết hề số công suất ở mạch sơ cấp của máy biến áp hạ thế bằng 1)
A. 1654V
B. 3309V
C. 4963V
D. 6616V
Bạn xem tại đây nhé: http://vatliphothong.vn/t/6822/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R và hai đầu tụ C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
phuchang Trong cách mắc hình sao hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
Y Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
X MBA Xác định hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hơ là? Bài tập Điện xoay chiều 5
0 Tại thời điểm, hiệu điện thế trên cuộn dây là 80$\sqrt{3}$V và đang giảm thì hiệu điện thế trên tụ đ Bài tập Điện xoay chiều 3
Uchiha Sasuke98 Tại thời điểm hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây là $80\sqrt{3}$ V và đang giảm thì hiêu điện thế trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
BoythichFAP Truyền tải điện Độ giảm hiệu điện thế Bài tập Điện xoay chiều 4
T Truyền tải điện Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu điện thế hiệu d Bài tập Điện xoay chiều 0
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 f biến thiên Tăng tần số từ 0 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
xuanhoang281 f biến thiên Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Thu Huyền MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu điện trở $R$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hankhue Nếu làm ngắn tụ điện thì hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R là: Bài tập Điện xoay chiều 2
21653781 Hiệu điện thế cực đại Uo và hiệu điện thế tức thời uAB có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Viết biểu thức của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng $U_{2}$ tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn C biến thiên Tính hiệu điện thế hai đầu tụ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 11
S Hiệu điện thế hiệu dụng nơi cấp điện là Bài tập Điện xoay chiều 3
0 Giữ nguyên tần số,tăng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp đến giá trị $U_{2}$ thì chỉ số vô Bài tập Điện xoay chiều 5
O Hiệu điện thế hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 4
S Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 cực của máy phát bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 MBA Tính hiệu điện thế hai đầu điện trở R Bài tập Điện xoay chiều 1
H Taị thời điểm $t=\dfrac{1}{150}$ s thì hiệu điện thế trên tụ có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
haninso Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ Bài tập Điện xoay chiều 1
Enzan Độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế hai đầu mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoàng Phong Kể từ đó, hiệu điện thế cực đại trên tụ còn lại $c_1$ Bài tập Điện xoay chiều 5
phaidodaihoc1996 Tức thời Hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem Khi mạch thứ cấp hở, hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu của cuộn thứ cấp nhận giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 0
P f biến thiên Giá trị cực đại của hiệu điện thế hai đầu tụ điện là? Bài tập Điện xoay chiều 7
chinhanh9 MBA Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R là? Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Biểu thức hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch có dạng: Bài tập Điện xoay chiều 3
K Giá trị của hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
H MBA Trong máy biến thế, khi hiệu điện thế ở mạch thứ cấp tăng k lần thì Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin C biến thiên Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuôn dây cực đại thì giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 3
tisdadu Khi tụ bị nối tắt thì hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu diện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
tisdadu R biến thiên Tần số góc $\omega$ bằng bao nhiêu để hiệu điện thế $U_{RL}$ không phụ thuộc vào R? Bài tập Điện xoay chiều 4
vat_ly_oi Cho dòng điện xoay chiều $i = I_o sin \omega t$ (A) chạy qua thì hiệu điện thế u giữa hai đầu R là: Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tức thời Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ: Bài tập Điện xoay chiều 2
phonglx MBA Tính hiệu điện thế hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng trên cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 10
dungpro1511 C biến thiên Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở Bài tập Điện xoay chiều 4
tramyvodoi L biến thiên Biểu thức của điện hiệu điện thế $U_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
nvc1995 f biến thiên Giá trị biến thiên của hiệu điện thế hiệu dụng UR Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top