Tính suất căng bề mặt của dầu

Bài toán
Có $6 cm^3$ chảy qua một ống nhỏ giọt thành 450 giọt. Đường kính của đầu ống là 1,2mm, khối lượng riêng của dầu là $0,9 \dfrac{g}{cm^3}$, $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính suất căng bề mặt của dầu.
 
Bài toán
Có $6 cm^3$ chảy qua một ống nhỏ giọt thành 450 giọt. Đường kính của đầu ống là 1,2mm, khối lượng riêng của dầu là $0,9 \dfrac{g}{cm^3}$, $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính suất căng bề mặt của dầu.
Lời giải
$6cm^3$ dầu có khối luợng là: $M=6.0,9=5,4g=5,4.10^{-3}kg$. Trọng lượng một giọt dầu là $P=\dfrac{Mg}{450}=1,2.10^{-4}N$. Giọt dầu bắt đầu rơi khi $P=F_C$ với $F_C=\sigma l$ là lực căng bề mặt. Ở đây $l=\pi d$ là chu vi bên trong đầu miệng ống nhỏ giọt.$ \Rightarrow F_C=\sigma \pi d$ $ \Rightarrow \sigma=\dfrac{F_C}{\pi d}=\dfrac{P}{\pi d}\approx 0,0318$N/m
 
Lời giải
$6cm^3$ dầu có khối luợng là: $M=6.0,9=5,4g=5,4.10^{-3}kg$. Trọng lượng một giọt dầu là $P=\dfrac{Mg}{450}=1,2.10^{-4}N$. Giọt dầu bắt đầu rơi khi $P=F_C$ với $F_C=\sigma l$ là lực căng bề mặt. Ở đây $l=\pi d$ là chu vi bên trong đầu miệng ống nhỏ giọt.$ \Rightarrow F_C=\sigma \pi d$ $ \Rightarrow \sigma=\dfrac{F_C}{\pi d}=\dfrac{P}{\pi d}\approx 0,0318$N/m
Tks mod!:byebye:
mình thấy hình như P > F chứ.:haha:

à mod giải giúp mình mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kia nữa. Cũng là cái công thức độ lớn của lực căng bề mặt chất lỏng nhưng mình không biết làm sao cả :big_smile:
 
Tks mod!:byebye:
mình thấy hình như P > F chứ.:haha:

à mod giải giúp mình mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kia nữa. Cũng là cái công thức độ lớn của lực căng bề mặt chất lỏng nhưng mình không biết làm sao cả :big_smile:
Phần này dễ lắm nếu trong chương trình
 
Tks mod!:byebye:
mình thấy hình như P > F chứ.:haha:

à mod giải giúp mình mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kia nữa. Cũng là cái công thức độ lớn của lực căng bề mặt chất lỏng nhưng mình không biết làm sao cả :big_smile:
Đúng là $P>F$ nhưng lớn hơn chút xíu là giọt nước rơi rồi vậy coi như $P\approx F$ để giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập
 

Quảng cáo

Top