Tính suất căng bề mặt của nước.

Bài toán
Một ống mao dẫn có đường kính trong 2mm, được dựng thẳng đứng trong chậu nước, mực nước trong ống dâng cao 16,4mm. Cho khối lượng riêng của nước là $1000 \dfrac{kg}{m^3}$, $g=9,8 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính suất căng bề mặt của nước.
 
Bài toán
Một ống mao dẫn có đường kính trong 2mm, được dựng thẳng đứng trong chậu nước, mực nước trong ống dâng cao 16,4mm. Cho khối lượng riêng của nước là $1000 \dfrac{kg}{m^3}$, $g=9,8 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính suất căng bề mặt của nước.
Lời giải
Cột nước ổn định khi lực căng bề mặt cân bằng với trọng lượng cột nước. Chỉ có một mặt thoáng phía trên thôi nha: $P=F_C \Rightarrow mg=\sigma l$
$=DVg=\sigma l \Rightarrow DShg=\sigma l$
$ \Rightarrow D\dfrac{\pi d^2}{4}hg=\sigma \pi d$
$ \Rightarrow h=\dfrac{4\sigma}{D dg} \Rightarrow \sigma=\dfrac{hdDg}{4}=0,084$N/m
 
Last edited:

Quảng cáo

Top