Độ lớn cường độ dòng điện lúc điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không?

Bài toán
Cho mạch dao động LC, tụ $C_2$ được nối song song với khóa K,$C_1$ và $C_2$ là các điện dung của 2 tụ điện, L là độ tự cảm của một cuộn cảm thuần. Biết $C_{1}=4\mu F;C_{2}=8\mu F$, $L = 0,4 mH$. Điện trở của khóa K và các dây nối là không đáng kể. Ban đầu khóa K đóng, trong mach có dao động điện từ với điện tích cực đại trên tụ $C_1$ là $q_0$ = 1,2.$10^-5$ C. Tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ đạt cực đại người ta mở khóa K. Xác định độ lớn cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không.
A. $\sqrt{2}$
B. $0,15\sqrt{3}$
C. $0,15\sqrt{2}$
D. $0,3\sqrt{2}$
hinh.PNG
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Tại thời điểm điện áp giữa hai bản của tụ $C_{1}$ đạt cực đại người ta mở khoá K thì năng lượng của mạch tập trung ở tụ điện $C_{1}$ và không ảnh hưởng gì, tụ không làm mất điện tích.
Theo định luật bảo toàn điện tích, sau khi mở khóa K điện tích của 2 tụ thỏa mãn: $Q_{0}=q_{1}+q_{2}$
Tại thời điểm điện áp giữa hai bản của tụ $C_{1}$ là $u_{1}=0\Rightarrow q_{1}=0$, điện tích trên tụ $C_{2}$ là: $q_{2}=Q_{0}-q_{1}=Q_{0}$
Suy ra năng lượng của mạch: $W=\dfrac{q_{1}^{2}}{2C_{1}}+\dfrac{q_{2}^{2}}{2C_{2}}+\dfrac{Li^{2}}{2}=\dfrac{Q_{0}^{2}}{2C_{2}}+\dfrac{Li^{2}}{2}$
Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:
$\dfrac{Q_{0}^{2}}{2C_{1}}=\dfrac{Q_{0}^{2}}{2C_{2}}+\dfrac{Li^{2}}{2}\Rightarrow i=Q_{0}\sqrt{\dfrac{C_{2}-C_{1}}{C_{1}C_{2}L}}=0,15\sqrt{2}A$. Từ đó ta chọn đáp án C.
 
Bài toán
Cho mạch dao động LC, tụ $C_2$ được nối song song với khóa K,$C_1$ và $C_2$ là các điện dung của 2 tụ điện, L là độ tự cảm của một cuộn cảm thuần. Biết $C_{1}=4\mu F;C_{2}=8\mu F$, $L = 0,4 mH$. Điện trở của khóa K và các dây nối là không đáng kể. Ban đầu khóa K đóng, trong mach có dao động điện từ với điện tích cực đại trên tụ $C_1$ là $q_0$ = 1,2.$10^-5$ C. Tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ đạt cực đại người ta mở khóa K. Xác định độ lớn cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không.
A. $\sqrt{2}$
B. $0,15\sqrt{3}$
C. $0,15\sqrt{2}$
D. $0,3\sqrt{2}$
:)
Như vậy theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ${C_1}$ mắc song song với ${C_2}$? Đề nghị bạn nói rõ hoặc cho hình vẽ minh họa.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
B Xác định độ lớn cường độ dòng điện tại thời điểm điện áp 2 bản tụ C1 bằng không. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
GS.Xoăn Xác định độ lớn cường độ lớn cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
banana257 Tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
ShiroPin Sau khoảng thời gian bằng bao nhiêu cường độ dòng điện có độ lớn cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
adamdj Độn lớn cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
canhbao Độ lớn cường độ điện trường E là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Khi độ lớn cường độ dòng điện trong mạch bằng nửa giá trị cực đại thì độ lớn điện tích trên tụ điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
D Sau $\dfrac{1}{4}T$ thì cường độ dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng $0,2A.$ Giá trị của $L$ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
NhatHau Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Độ giãn và độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
A Tại điểm đó có độ lớn là $\frac{B_o}{2}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
hoankuty Hỏi độ lớn của $\frac{i_1}{i_2}$ là bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
I Khi $q_1=6 \mu C$ thì độ lớn $q_2$ bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
21653781 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
datanhlg Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có độ lớn? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Huy Nguyễn Sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì cảm ứng từ tại điểm đó có độ lớn là $B_{0}/2$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
tam01235 Sau thời điểm t một khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì I trong mạch có độ lớn cực đại? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Enzan Độ lớn của cảm ứng từ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
091031103 Tỉ số giữa độ lớn hai điện tích trên hai tụ ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
thanh thương Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một n Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
V Cảm ứng từ B có hướng và độ lớn như thế nào Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
maihoaphien Tính độ dài vĩ tuyến Bắc 16 độ 8' tính từ chân rađa đến hết vùng phủ sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Muốn con lắc đơn luôn dao động với biên độ góc bằng 50 thì cơ cấu duy trì dao động cần phải cung cấp Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
EnzoCriska Tìm cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Độ tự cảm có giá trị là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
manhtri Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
hankhue Lực đàn hồi của lò xo có công suất tức thời đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí có li độ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
V Giàn khoan dịch chuyển bao nhiêu hải lí và toạ độ x bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
M Độ lớn cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
tranmai_97 Độ dài cung OM Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Độ tự cảm của cuộn là Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
C Độ dài cung OM bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
C Cường độ dòng điện cực đại trong vòng dây là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
hoankuty Hỏi cường độ của dòng điện khi $L=\frac{L_{1}+L_{2}}{2}(H)$ có thể là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
hunghg0 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ ở thời điểm cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Tìm độ cao min Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tkvatliphothong Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
Khám phá vũ trụ. Cường độ dòng điện cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
Mai Bò Tốc độ trung bình của máy bay là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
A Cường độ dòng điện sau khi ngắt khóa k Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
highhigh Tỉ số cường độ dòng điện qua ${{L}_{2}}$ và cường độ dòng điện qua ${{L}_{1}}$ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
chinhanh9 Cường độ trong mạch tại thời điểm điện áp hai đầu bằng 0 là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
P Khi ăng-ten của máy thu ở độ cao nào thì tín hiệu thu được là mạnh nhất? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu giảm điện dung C đi 2 lần và giảm độ tự cảm L đi $2\mu H$ thì mạch cộng hưởng với bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
H Độ tự cảm $L$ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top