Điện dung của các tụ có thể là:

Bài toán
Một mạch thu sóng vô tuyến gồm một cuộn cảm có $L=2\mu m,$ và hai tụ có điện dung $C_1, C_2 \left(C_1>C_2\right).$ Biết bước sóng vô tuyến thu được khi hai tụ mắc nối tiếp và song song lần lượt là: $\lambda _{nt}= 1,2\sqrt{6}\pi \left(m\right),$ $\lambda _{ss}=6\pi \left(m\right).$ Điện dung của các tụ có thể là:
A. $C_1=30pF, C_2=10pF$
B. $C_1=20pF, C_2=10pF$
C. $C_1=30pF, C_2=20pF$
D. $C_1=40pF, C_2=20pF$

* Em làm bằng cách tính ra $C_1. C_2$ sau đó thử đáp án, vậy chữ 'có thể' ở đây thì có thể tìm ra chính xác đáp án được không ạ?
 
Bài toán
Một mạch thu sóng vô tuyến gồm một cuộn cảm có $L=2\mu m,$ và hai tụ có điện dung $C_1, C_2 \left(C_1>C_2\right).$ Biết bước sóng vô tuyến thu được khi hai tụ mắc nối tiếp và song song lần lượt là: $\lambda _{nt}= 1,2\sqrt{6}\pi \left(m\right),$ $\lambda _{ss}=6\pi \left(m\right).$ Điện dung của các tụ có thể là:
A. $C_1=30pF, C_2=10pF$
B. $C_1=20pF, C_2=10pF$
C. $C_1=30pF, C_2=20pF$
D. $C_1=40pF, C_2=20pF$

* Em làm bằng cách tính ra $C_1. C_2$ sau đó thử đáp án, vậy chữ 'có thể' ở đây thì có thể tìm ra chính xác đáp án được không ạ?
Nếu đề cho các đáp án có $C_1.C_2$ giống nhau thì sao?
Sao bạn không tính ra $C_1+C_2$ luôn rồi thử mới chính xác.
 
Lời giải
Bài này chỉ dài nhiều số liệu chứ khó gì! Bạn cứ giải bình thuờng. Gọi $c=3.10^8$ m/s là vận tốc ánh sáng
$\lambda_{nt}=2\pi .c\sqrt{L\dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}}$
$\lambda_{ss}=2\pi .c\sqrt{L\left(C_1+C_2\right)}$
$ \Rightarrow \dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}=\dfrac{\lambda_{nt}^2}{4\pi ^2Lc^2}$(1)
$C_1+C_2=\dfrac{\lambda_{ss}^2}{4\pi ^2Lc^2}$(2)
Thay(2)vào (1) ta có hệ pt
$\begin{cases} S=C_1+C_2=4,93.10^{-11}\\
P=C_1C_2=5,84.10^{-22}\end{cases}$
Đây là nghiệm của pt $X^2-SX+P=0$
$ \Rightarrow C_1=29,51pF,C_2=19,79pF$ Chọn C.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoankuty Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của điện dung là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Điện dung của tụ thay đổi một lượng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tại thời điểm $t_{2}$ là 0,9 mV và 2,4 mA. Điểm dung C của tụ điện là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
Change Điện dung của tụ điện phải biến đổi trong khoảng giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Heavenpostman Điện dung của tụ bằng ... ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
P Tìm giá trị của điện dung C? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Khi điện dung của tụ có giá trị bằng $\sqrt{C_{1}C_{2}}$ thì tần số dao động riêng của mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
daodongco Hỏi điện dung của tụ phải thay đổi một lượng là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Điện dung của tụ điện là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Xoay nhanh tụ để cường độ hiệu dụng giảm 1000 lần. Điện dung của tụ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 14
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu giảm điện dung C đi 2 lần và giảm độ tự cảm L đi $2\mu H$ thì mạch cộng hưởng với bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
hang49 Xoay tụ $C_{v}$ từ vị trí ứng với điện dung cực tiểu 1 góc bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
A Điện dung thay đổi! Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Hỏi điện dung tụ thay đổi bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ShiroPin Khi điện dung $C_2 = 8.10^{-6} F$ thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
L Điện dung thay đổi bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Điện dung C có giá trị là Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
To_Be_The_Best Điện dung tụ xoay biến thiên trong khoảng nào ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Tính theo $T$ và $n$ điện dung $C$ và độ tự cảm $L$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
NhatHau Năng lượng điện trường trong mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
NhatHau Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
NhatHau Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Trung atom Mạch dao động: suất điện động có điện trở, tích điện cho tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
K Cách tích điện áp cực đại giữa hai bản tụ khi cuộn dây có R Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
B Khi $C_1= 1 \mu F$ thì suất điện động $E_1=4,5 \mu V$, khi $C_2= 9 \mu F$ thì $E_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Thời gian từ lúc nối tụ điện với cuộn cảm đến khi điện tích của bản N có giá trị bằng –10nC Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
m4u_hoahoctro Hỏi về mạch dao động với công suất có điện trở Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Điện trở R là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Điện trường cực đại trên tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Viết biểu thức điện tích tức thời q, u, i. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện tích cực đại trên tụ sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện áp cực đại trên tụ C2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Mạch sẽ phát ra sóng điện từ có bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
EnzoCriska Tìm cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
K Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện $C_{2}$ khi đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Tính L khi ghép 2 tụ điện nối tiếp Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
M Tỉ số điện tích $\frac{q_{2}}{q_{1}}$ của hai tụ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Phương trình của điện tích trên tụ điện là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
manhtri Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
kyubi0310 Chiều dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
manhtri Độ lớn cường độ dòng điện lúc điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu q=q_0/2 là ở thời điểm nào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Kể từ thời điểm t=0(s) cho đến khi năng lượng từ trường đạt cực đại lần đầu tiên thì tụ điện đã gi Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Nguyễn Quốc Hưng Hời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ $C_1$ và $C_2$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
N Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top