Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng bao nhiêu?

Bài toán
Một tế bào quang điện có anot và catot đều là những bản kim loại phẳng, đặt song song, đối diện nhau và cách nhau $2 cm.$ Đặt vào anot và catot một hiệu điện thế $8V,$ sau đó chiếu vào một điểm trên catot một tia sáng có bước sóng $\lambda $ thì xảy ra hiện tượng quang điện. Biết hiệu điện thế hãm của kim loại làm catot ứng với bức xạ trên là $2V.$ Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng bao nhiêu?
* Ad có thể giải thích về quá trình chuyển động của electron cho e được không? Thanks
 
Bài toán
Một tế bào quang điện có anot và catot đều là những bản kim loại phẳng, đặt song song, đối diện nhau và cách nhau $2 cm.$ Đặt vào anot và catot một hiệu điện thế $8V,$ sau đó chiếu vào một điểm trên catot một tia sáng có bước sóng $\lambda $ thì xảy ra hiện tượng quang điện. Biết hiệu điện thế hãm của kim loại làm catot ứng với bức xạ trên là $2V.$ Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng bao nhiêu?
* Ad có thể giải thích về quá trình chuyển động của electron cho e được không? Thanks
Chứng minh tổng quát:
Câu hỏi
Một tế bào quang điện có anot và katot đều là những bản phẳng đặt song song, đối diện và cách nhau một khoảng $d$. Hiệu điện thế giữa anot và katot là $U_1$. Chiếu vào katot một bức xạ có bươc sóng $\lambda $, khi đó để dòng quang điện triệt tiêu cần đặt vào giữa anot và katot một hiệu điện thế hãm $U_2$. Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào là?
Lời giải
Khi e bứt ra nó sẽ chuyển động về phía bản dương dưới tác dụng của lực điện trường.
- Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có e đập vào ứng với quãng đường đi được theo phương của tấm kim loại của chuyển động của e (e chuyển động như vật bị ném ngang).
- Chọn hệ trục $xOy$: $Ox$ theo phương của bản kim loại;$Oy$ theo phương của đường sức điện, ta có: $x = v_{0}t \Rightarrow t = \dfrac{x}{v_{0}}$ và $y = \dfrac{at^{2}}{2}; a = \dfrac{F}{m} = \dfrac{qU_{1}}{md}$
Với $y = d \Rightarrow d=\dfrac{{q{U_1}{x^2}}}{{2dmv_0^2}}\Rightarrow x = d\sqrt {2\dfrac{{mv_0^2}}{{q{U_1}}}}$
Để dòng quang điện triệt tiêu: $qU_{2} =\dfrac{mv_{0}^{2}}{2}$
Vậy ta có: $x = 2d\sqrt {\dfrac{{{U_2}}}{{{U_1}}}} $
Áp dụng vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, ta được: $x=2cm$
 
Ad có thể vẽ hình mình họa cho e được chứ, mà ad ơi t nghĩa là gì vậy ạ, mà tại sao ta lại phải chọn hệ tọa độ xOy.
- em cũng không hiểu chỗ bán kính lớn nhất, ad có thể giải thích làm sao để nó đạt được bán kính lớn nhất được không!
 
Ad có thể vẽ hình mình họa cho e được chứ, mà ad ơi t nghĩa là gì vậy ạ, mà tại sao ta lại phải chọn hệ tọa độ xOy.
- em cũng không hiểu chỗ bán kính lớn nhất, ad có thể giải thích làm sao để nó đạt được bán kính lớn nhất được không!
Hình vẽ bạn xem bên dưới, t là thời gian để vật chuyển động, e đạt được bán kính lớn nhất khi các electron về anot khi đập vào anot sẽ đập vào trên diện tích hình tròn.
hinh.PNG
 
Hình vẽ bạn xem bên dưới, t là thời gian để vật chuyển động, e đạt được bán kính lớn nhất khi các electron về anot khi đập vào anot sẽ đập vào trên diện tích hình tròn.
View attachment 1506
Có phải chuyển động theo chiều x thì là chuyển động đều, còn theo phương y là chuyển động biến đổi đều phải không? Và tại sao lại như thế ạ?
 
Có phải chuyển động theo chiều x thì là chuyển động đều, còn theo phương y là chuyển động biến đổi đều phải không? Và tại sao lại như thế ạ?
Bạn có thể xem lại SGK Vật lý 10, phần ném ngang sẽ rõ hơn do chuyển động e sau khi bức ra khỏi catot chuyển động về anot ta xem như chuyển động vật ném ngang, đối với các e bay ra theo phương song song catot cho ra tầm xa lớn nhất (R lớn nhất).
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
minhdoan Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt cực dương có các electron đập vào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Cherry Tính bán kính quĩ đạo lớn nhất của electron Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ashin_xman Bán kính cực đại của quỹ đạo electron chuyển động trong tù trường là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Heavenpostman Khi chuyển từ m đến n thì bán kính quỹ đạo của electron thay đổi thế nào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Heavenpostman Bán kính vùng trên Anốt mà e đập vào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Bán kính của vùng trên Anot mà điện tử đập vào là Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
hoaluuly777 Các e quang điện bị kéo trở lại catốt trên 1 vùng được giới hạn bởi đường tròn có bán kính Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Chu kì bán rã của chất phóng xạ trên là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
dungpro1511 Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính đối với hai ánh sáng đỏ,lam là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
S Chùm sáng có đường kính 0,9mm. Cường độ chùm sáng là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Đ Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
O Xác định độ lớn và chiều vecto cảm ứng từ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
T Tìm tỷ số tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất trong dãy Laiman Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
apple13197 Vận tốc nhỏ nhất và vận tốc lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
datanhlg Lực này có độ lớn là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
datanhlg Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
chinhanh9 Số vạch quang phổ lớn nhất của hiđrô? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Halerm Dép Độ lớn của hiệu điện thế hãm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Tỉ số bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong từng dãy Banme Laiman Pasen Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
M Phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
adamdj Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top