Lực đàn hồi của lò xo có công suất tức thời đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí có li độ bằng:

Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang đang dao động điều hòa với biên độ 10cm. Lực đàn hồi của lò xo có công suất tức thời đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí li độ bằng:
A. 5$\sqrt{2}$
B. 5cm
C. 5$\sqrt{3}$
D. 10cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top