C biến thiên C bằng bao nhiêu để Uc max

Bài toán
Cho đoạn mạch AB gồm cuộn dây có độ tự cảm L điện trở trong r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được, đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều ổn định $u=U_0\cos \omega t$, điều chỉnh C đến khi $C=5\mu F$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lớn nhất và bằng $U\sqrt{2}$, với giá trị nào của C thì $U_C$ cực đại?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Chỗ đó là (căn 2) U ạ
Đã sửa rồi nhé! Mà em tập gõ LaTex đi. Sau này quen rồi thích lắm! Giờ mình toàn gõ công thức bằng điện thoại thôi. Học và giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập mọi lúc mọi nơi... tiện lợi vô cùng.
 
Last edited:
C'=2.5¥F. Đầu tiên với giá trị của C đó để Ud max tức là cộng hưởng. Nên ta tìm được R=Zl. Và tìm C để Uc max. Có công thức rồi bạn tinh ra.
 
Lời giải
Mình mạo muội giải không biết đúng không? Coi như mạch gồm R, L, C nối tiếp.
$U_{cd}=I.Z_{cd}, U_{{cd}_{max}}\Leftrightarrow I_{max} \Rightarrow $ cộng hưởng $Z_L=Z_C$ (1)khi đó $U_R=U \Rightarrow U_L=\sqrt{2U^2-{U_R}^2}=U$
$ \Rightarrow R=Z_L$
lúc sau $U_{C_{max}}\Leftrightarrow Z'_C=\dfrac{{Z_L}^2+R^2}{Z_L}=2Z_L$(2)
(1),(2)$ \Rightarrow Z'_C=2Z_C \Rightarrow C'=\dfrac{C}{2}=2,5\mu F$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Dung kháng khi đó của đoạn mạch khi thay đổi $U_{RCmax}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Điện xoay chiều 16
H Hiệu suất €2-€1 bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 0
greenmath C biến thiên Giá trị của a bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 3
N MBA Hỏi điện trở R3 và điện dung C bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
M Hỏi $R_2$ bằng bao nhiêu để $U_{AB}=U_{AN}+U_{NB}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 3
please help L biến thiên Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2$L_{0}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Giá trị của f tối thiểu bằng bao nhiêu để ta không còn phân biệt được các màu trên đĩa? Bài tập Điện xoay chiều 8
NTH 52 Tức thời Giá trị cảm kháng của cuộn dây bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Tức thời Hệ số công suất của mạch bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 5
S R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 1
Dark_Angel L biến thiên Khi $U_{MB}$ đạt cực đại thì $Z_{L}$ bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 3
highhigh Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
Nguyễn Duy Khôi R biến thiên Hỏi khi điện trở bằng $R=18 \Omega$ thì mạch tiêu thụ công suất bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
S Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 3
091031103 Cường độ dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp bằng bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Gái trị của r bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 13
P MPĐ Khi rôto quay với tốc độ bằng bao nhiêu thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 7
JDieen XNguyeen Điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu(V) Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin f biến thiên Hỏi hai mạch trên mắc nối tiếp thì cộng hưởng khi $\omega $ bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable C biến thiên Để $u_NB$ max thì C bằng bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 4
K Hệ số công suất của mạch bằng bao nhiêu ??? Bài tập Điện xoay chiều 2
T R biến thiên Độ tự cảm L có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
ThanhBook Truyền tải điện Hỏi khi chỉ còn một tổ máy thì hiệu suất H' bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
tisdadu Khi tụ bị nối tắt thì hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu diện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
tisdadu R biến thiên Tần số góc $\omega$ bằng bao nhiêu để hiệu điện thế $U_{RL}$ không phụ thuộc vào R? Bài tập Điện xoay chiều 4
A Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị $2L_O$ thì điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
haruki Cảm kháng bằng bao nhiêu khi $U_{NB}$ cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 7
C Nếu đặt nối tiếp RCL vào mạch trên thì I bằng bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley C biến thiên Hỏi nếu điều chỉnh C để điện áp trên tụ đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
P f biến thiên Khi điều chỉnh ω để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 5
N C biến thiên Hỏi $U_{0}$ có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì điện dung của tụ điện bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hệ số công suất của cuộn dây bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
rainmeteror C biến thiên Khi đó $U_c$ bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 11
H Lệch pha Điện áp hiệu dụng $U$ bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 6
H Lệch pha Hỏi biên độ ${U}_{o}$ bằng bao nhiêu vôn Bài tập Điện xoay chiều 2
N Sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 L biến thiên Khi $L=L_2$ thì $U_{L_{max}}$ và bằng $275 \ V, \ U_R = 132V$, lúc này $U_C$ bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Tần số góc bằng bao nhiêu thì công suất của đoạn mạch lớn hơn công suất ứng với giá trị còn lại? Bài tập Điện xoay chiều 3
T Hỏi vào thời điểm $t'=t+\frac{T}{4}$ điện áp u có giá trị bằng bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 7
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nh Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
D MPĐ Độ tự cảm $L_2$ bằng bao nhiều Bài tập Điện xoay chiều 7
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
P Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điện nhỏ đến 1 khhu công nghiệp(KCN) bằng đường dây tải... Bài tập Điện xoay chiều 0
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


















































Quảng cáo

Top