Điều kiện để có góc lệch cực tiểu

Bài toán
Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A, chiết suất n = 1,41 ≈ căn 2. Chiếu một tia sáng SI đến lăng kính tại I với góc tới i. Tính i để: a) Tia sáng SI có góc lệch cực tiểu. B) Không có tia ló.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Các bạn ơi giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với, thank trước nhá

Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A, chiết suất n = 1,41 ≈ căn 2. Chiếu một tia sáng SI đến lăng kính tại I với góc tới i. Tính i để: a) Tia sáng SI có góc lệch cực tiểu. B) Không có tia ló.
Lời giải
a. Góc lệch cực tiểu khi $i_1=i_2=i \Rightarrow r_1=r_2=r=\dfrac{A}{2}$
Mặt khác: $\sin i=n\sin r \Rightarrow i=arc\sin \left(\sqrt 2\sin \dfrac{A}{2}\right)$
Do không cho giá trị cụ thể của A nên để i dưới dạng tham số!
B. Để không có tia ló thì: $\sin r_2\geq\dfrac{1}{n}$
$ \Rightarrow \sin \left(A-r_1\right)\geq\dfrac{1}{n}$
$\sin A\cos r_1-\cos A\sin r_1\geq \dfrac{1}{n}$
$\sin A\sqrt{1-\dfrac{\sin ^2i}{n^2}}-\cos A\dfrac{\sin i}{n}\geq\dfrac{1}{n}$
$ \Rightarrow \sin A\cos i-\cos A\sin i\geq 1$
$ \Rightarrow \tan A\geq \tan i \Rightarrow i\leq A$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
minhtangv Khi mua tivi lcd cần chú ý điều gì? Bài tập Mắt và các dụng cụ quang 3
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top