Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là:

Bài toán
Đầu O của một sợi dây nằm ngang dao động điều hòa theo phương vuông góc với dây với biên độ 3 cm, tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng là 1 cm/s. Chọn t = 0 lúc O bắt đầu dao động và qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là:
A. 1,5 cm
B. -3 cm
C. 3 cm
D. 0 cm
 
Từ v, f suy ra lamda=0,5.
+ Tìm vị trí của O tại thời điểm t=0 đến t=2,125
thấy t=4T + T/4 =4.360 + 90 (theo không gian) suy ra tại thời điểm t x=3
+ So sánh từ khoảng cách: thấy M đến O là 2,5=5lamda suy ra M ngược pha O suy ra Xm=-3 (theo đường tròn)0
 
Bài toán
Đầu O của một sợi dây nằm ngang dao động điều hòa theo phương vuông góc với dây với biên độ 3 cm, tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng là 1 cm/s. Chọn t = 0 lúc O bắt đầu dao động và qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là:
A. 1,5 cm
B. -3 cm
C. 3 cm
D. 0 cm
Lời giải
Mình thì cứ công thức ốp vào!
$u_M=a\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{2}-\omega \dfrac{d}{v}\right)$
$ \Rightarrow u_M=3\cos \left(4\pi .2,125-0,5\pi -2,5.4\pi \right)$
$ \Rightarrow u_M=3\cos \left(-2\pi \right)=3cm$ chọn C.
 
Từ v, f suy ra lamda=0,5.
+ Tìm vị trí của O tại thời điểm t=0 đến t=2,125
thấy t=4T + T/4 =4.360 + 90 (theo không gian) suy ra tại thời điểm t x=3
+ So sánh từ khoảng cách: thấy M đến O là 2,5=5lamda suy ra M ngược pha O suy ra Xm=-3 (theo đường tròn)0
Chắc bạn nhầm! M đến O là $2,5:0,5=5\lambda$ nên M cùng pha với O ở thời điểm t $ \Rightarrow x_M=3cm$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
H Li độ dao động của M vào thời điểm $t_2=\left(t_1+2,01\right)$ s bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
L Biên độ dao động của 1 điểm Bài tập Sóng cơ 5
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
Fờ Tu Lúc đó tốc độ dao động của điểm N sẽ là Bài tập Sóng cơ 14
phanha11a1 Biên độ của 1 điểm trên đường trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
A Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng: Bài tập Sóng cơ 4
C Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là Bài tập Sóng cơ 6
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại I là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại của điểm M là? Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tại thời điểm li độ của C là - 2 cm thì li độ của D là Bài tập Sóng cơ 2
T M, N cùng nằm trên một hình elip . Tại thời điểm $t_{1}$ li độ của M là $\sqrt{3}$ thì của N là Bài tập Sóng cơ 0
C Tốc độ dao động của N vào thời điểm t, có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
A Li độ của điểm $M$ trên dây cách $O$ 2,5 m tại thời điểm 2 s là Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Tốc độ dao động cực đại của điểm $M$ là Bài tập Sóng cơ 3
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
Nguyễn Thị Khánh Hà Biên độ dao động của điểm M bằng Bài tập Sóng cơ 2
Kirito Biên độ sóng của điểm $M_2$ Bài tập Sóng cơ 4
Kate Spencer Thời điểm t liền sau đó li độ của M bằng +A Bài tập Sóng cơ 8
zkdcxoan Tại thời điểm $A$ đang có li độ cực đại bằng $5cm$ thì trung điểm C của AB có li độ là Bài tập Sóng cơ 13
A Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua VTCB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
cuonghp96 Tại thời điểm t li độ dao động của phần tử M là 2cm thì tại thời điểm t+6(s) li độ của M sẽ là Bài tập Sóng cơ 6
kt1996 Số điểm trên đọan AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB(không tính Bài tập Sóng cơ 8
superstar Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là Bài tập Sóng cơ 2
Enzan Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và cùng pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 4
nguyễn thành Biên độ dao động của môi trường tại điểm cách tâm phát sóng cầu 5cm là? Bài tập Sóng cơ 9
inconsolable 2 điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng 1 nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau 1 Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable Tính tỉ số li độ của điểm M với li độ của điểm N Bài tập Sóng cơ 3
missyou1946 Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Li độ dao động của M vào thời điểm t2=(t1+2,005) s bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Trên đoạn AB điểm M dao động với biên độ 1cm cách trung điểm của AB 1 đoạn gần nhất là : Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Điểm M trên AB dao động với biên độ cực đại gần trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Tại thời điểm t2,li độ của A và C đều bằng +5,5 mm. Hỏi khi đó li độ của B là Bài tập Sóng cơ 1
T Ở thời điểm $t_{1}$,li độ các phần tử tại B và C cùng là +10mm thì phần tử ở D cách VTCB của nó Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Số các điểm có biên độ bằng $\sqrt{2}$ lần biên độ của nguồn trên đường nối 2 nguồn là: Bài tập Sóng cơ 1
Gem Tổng độ dài của các phần tử dây dao động cùng ngược pha với điểm B là Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top