Cần phải đặt O số nguồn âm giống nguồn ban đầu là

Bài toán
Tại điểm O có 2 nguồn điểm giống nhau phát sóng âm về mọi hướng trong không gian với công suất không đổi. Bỏ qua sức hấp thụ của môi trường, mức cường độ âm tại điểm A trong môi trường là 40dB. Điểm B cách A 1 đoạn bằng 6cm và nằm trên đường thẳng vuông góc với OA tại A. M là điểm thuộc AB sao cho AM=4,5m và góc MOB max. Để mức cường độ âm tại M là 50dB thì cần phải đặt O số nguồn âm giống nguồn ban đầu là
A. 32
B. 33
C. 34
D. 35
 
Vì góc MOB lớn nhất nên A nằm giữa M và B
Sừ dụng định lí cos trong tam giác MOB để tìm ra khoảng cách giữa O và A, với cos nghịch biến
Thay vào công thức $I ~ \dfrac{x}{d^2}$
P. S: mình không có gì tính nên đưa bạn tạm vậy, bạn tính nhé :)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
1427731890970-587566095.jpg
$OA^2=AB.AM \Rightarrow OA=0,52m,OM=4,53m$
$L_M-L_A=50-40=10lg\left(\dfrac{P_M.{OA}^2}{P_A.{OM}^2}\right)$
$ \Rightarrow P_M=759P_A$ công suất $P_A$ tương ứng 2 nguồn vậy công suất $P_M$ tương ứng 1518 nguồn... đáp án? Đề nghị bạn xem lại dữ kiện nhé!
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
apple13197 Công suất của loa cần dùng là Bài tập Sóng cơ 5
GS.Xoăn Số nguồn cần đặt thêm là? Bài tập Sóng cơ 6
Tungthanhphan Số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O ? Bài tập Sóng cơ 1
rainmeteror Để duy trì thì năng lượng cần cung cấp sau mỗi dao động: Bài tập Sóng cơ 1
nvc1995 Tần số f của cần rung là Bài tập Sóng cơ 2
To_Be_The_Best Để tại M có mức cường độ âm $60dB$ thì số kèn đồng cần thiết là: Bài tập Sóng cơ 2
Snow_flower_9x Tìm số nguồn âm cần đặt thêm tại O Bài tập Sóng cơ 3
lvcat Tìm số nguồn âm cần đặt thêm tại O thỏa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
Nguyễn Đình Huynh Số lần phải dịch chuyển tối thiểu là: Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng trên dây là v= 4m/s, muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 2
Mai Bò Để tại M mức cường độ âm là 36dB phải đặt them tại O bao nhiêu nguồn going với nguồn ban đầu Bài tập Sóng cơ 1
thanh thương Để tạo sóng dừng 1 múi trên phần thứ hai ta phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi phải thay đổi tần số bằng bao nhiêu để trên dây có 8 bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 3
vat_ly_oi Phải dịch đầu kín đi một đoạn tối thiểu là Bài tập Sóng cơ 1
N Muốn trên dây AB có 13 nút sóng thì tần số sóng là $f_{2}$ phải có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
H Muốn M nằm trên vân lõm thì phải dịch chuyển nguồn $S_{2}$ dọc theo đường nối $S_{1},S_{2}$....... Bài tập Sóng cơ 7
dreamhigh315 Muốn dây trên rung thành $2$ bó sóng thì ở $O$ phải dao động với tần số là Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Đặt thêm bao nhiêu loa nhỏ để người ngồi ở tâm nhà nghe rõ như bốn loa đặt ở góc tường Bài tập Sóng cơ 6
Demonhk Tìm vị trí đặt tai để không nghe thấy âm thanh Bài tập Sóng cơ 1
H Nếu nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm tại N là Bài tập Sóng cơ 1
boya2no1 Số máy dệt giống như thế có thể được đặt tối đa trong xưởng là Bài tập Sóng cơ 1
H Nếu nguồn âm đó đặt tại điểm $M$ thì cường độ âm tại $N$ là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 2
crazyfish2008 Một âm thoa đặt trên miệng một ống khí hình trụ có chiều dài AB thay đổi được Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top