Chọn câu sai

Câu hỏi

Phát biểu nào sau đây về hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn cùng pha cùng tần số là không đúng?
A. Khoảng cách giữa hai điểm cực đại gần nhau nhất trên đoạn nối hai nguồn bằng nửa bước sóng.
B. Đường trung trực của đoạn nối hai nguồn là một vân cực đại.
C. Các vân giao thoa đối xứng nhau qua đường trung trực của đoạn nối hai nguồn.
D. Biên độ dao động của tất cả các điểm nằm trên các vân cực đại đều bằng nhau.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
triminhdovip137 Chọn câu trả lời sai Lí thuyết Sóng cơ 2
C Chọn câu sai lí thuyết về sóng Lí thuyết Sóng cơ 1
hao.baobinh10 Chọn đáp án đúng về phần tử nước ở M và N Lí thuyết Sóng cơ 2
H Chọn phát biểu sai về sóng dọc và sóng ngang Lí thuyết Sóng cơ 0
kiemro721119 Một sóng cơ có tần số f. Chọn phát biểu đúng. Lí thuyết Sóng cơ 2
D Các câu hỏi liên quan đến điểm cực đại, cực tiểu Lí thuyết Sóng cơ 4
Tăng Hải Tuân Khi người ca sĩ hát câu hát ngân cao thì thường đẩy micro ra xa. Trong thời gian micro bị đẩy ra xa Lí thuyết Sóng cơ 3
L Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai? Lí thuyết Sóng cơ 4
Hoc0966460336 Phát biểu sai Lí thuyết Sóng cơ 1
ronalphat7 Sóng âm bao gồm cả sóng âm, siêu âm và hạ âm đúng hay sai? Lí thuyết Sóng cơ 5
H Phát biểu nào sai? Lí thuyết Sóng cơ 1
To_Be_The_Best Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ? Lí thuyết Sóng cơ 2
thiencuong_96 Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ? Lí thuyết Sóng cơ 4
lvcat Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng Lí thuyết Sóng cơ 9
H Nhận xét sai là Lí thuyết Sóng cơ 3
thehiep Kết luận nào sau đây là sai về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi Lí thuyết Sóng cơ 2

Quảng cáo

Top