Vận tốc cực đại của quang điện tử là

Bài toán
Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng $\lambda _{1} = 600nm$ và $\lambda _{2} = 300nm$ vào một tấm kim loại thì quang e có vận tốc cực đại lần lượt là $v_{1} = 2.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $v_{2} = 4.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Chiếu bằng bức xạ có bước sóng $\lambda _{3} = 200nm$ thì vận tốc cực đại của quang điện tử là
A. $5.10^5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $2\sqrt{7}.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $\sqrt{6}.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $6.10^5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Câu này ra đáp án D mà mình thật sự không hiểu lắm (cách giải trong hình) , chẳng biết đúng hay sai nữa ạ, mình nghĩ cùng 1 tấm kim loại thì nó phải cùng công thoát A chứ, mà như đề thì 2 lamda này ra 2 cái công thoát A khác nhau luôn!
Mong mọi người chỉ dẫn ạ :(
 

Attachments

Bài toán
Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng $\lambda _{1} = 600nm$ và $\lambda _{2} = 300nm$ vào một tấm kim loại thì quang e có vận tốc cực đại lần lượt là $v_{1} = 2.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $v_{2} = 4.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Chiếu bằng bức xạ có bước sóng $\lambda _{3} = 200nm$ thì vận tốc cực đại của quang điện tử là
A. $5.10^5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $2\sqrt{7}.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $\sqrt{6}.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $6.10^5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Câu này ra đáp án D mà mình thật sự không hiểu lắm (cách giải trong hình) , chẳng biết đúng hay sai nữa ạ, mình nghĩ cùng 1 tấm kim loại thì nó phải cùng công thoát A chứ, mà như đề thì 2 lamda này ra 2 cái công thoát A khác nhau luôn!
Mong mọi người chỉ dẫn ạ :(
Họ giải đúng rồi. Đáp án B. ... làm gì có 2 giá trị công thoát A đâu bạn?
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt và các êlectron quang điện bứt ra khỏi catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Nếu dùng chùm sáng có tần số 3f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt (của ống tia X) và các êlectron quang điện bứt Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
HuyGooner Tính vận tốc cực đại của e khi đập vào anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
rainmeteror Vận tốc ban đầu cực đại tỷ lệ $v_1:v_2:v_3=3:k:1$. Trong đó k bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Khi hiệu điện thế giửa anot và catot bằng $-0.52 V $ thì vận tốc cực đại của quang electron tại anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
levietnghials Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron thoát ra từ catôt bằng: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Khi vừa ra khỏi tụ điện vec tơ vận tốc hợp với véc tơ vận tốc ban đầu một góc Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
apple13197 Vận tốc nhỏ nhất và vận tốc lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Enzan Tính công cần thiết để tăng tốc electron từ trạng thái nghỉ đến vận tốc $0,5c$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Vận tốc electron quanh hạt nhân Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Một hạt có động năng tương đối tính gấp hai lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
KSTN_BK_95 Tính tỷ lệ vận tốc của các bước sóng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Vận tốc của êlectron trong nguyên tử Hidro Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Tốc độ góc trong mẫu nguyên tử hydro Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Change Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
K Tỉ số giữa tốc độ của electron quang điện trên quĩ đạo K và quĩ đạo M . Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo N và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo L Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tốc độ của electrôn tăng tốc qua hiệu điện thế $10^5$ V là bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Để giảm tốc độ này xuống $8.10^6 m/s$ phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
sooley Tỉ số giữa tốc độ góc của electron trên quỹ đạo K và trên quỹ đạo M bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Tốc độ êlectron tới anốt ban đầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Khi nhảy lên quỹ đạo$M$. electron có tốc độ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Hải Quân Động năng cực đại của electron khi đập vào anôt là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 16
T Hiệu suất phát quang cực đại của đèn ba phổ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
dhdhn Giá trị cực đại của v là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
H Động năng cực đại của electron khi đập vào anot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tandatinfotech Động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anot là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
inconsolable Tính động năng cực đại khi e đập vào Anot? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
D Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
minhdoan Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt cực dương có các electron đập vào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Điện thế cực đại của tấm kim loại đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Điện thế cực đại của tấm đồng có thể thu được là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Iukk Động năng cực đại của electron quang điện khi đến anôt sẽ là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
banana257 Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số $f$ vào quả cầu trên thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Hiệu điện thế giữa hai cực anot và catot của ống Rơnghen này có Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ashin_xman Bán kính cực đại của quỹ đạo electron chuyển động trong tù trường là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
rainmeteror Số electron đập vào catốt mỗi giây và nhiệt lượng cung cấp cho đối âm cực: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Hiệu điện thế tại hai cực của ống là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tính theo A là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top