Phương pháp xác định vận tốc máy bay ??

Bài toán
Một máy bay siêu âm quân sự (vận tốc máy bay lớn hơn vận tốc truyền âm trong không khí) bay ngang qua đỉnh đầu. Hãy lập phương án xác định vận tốc của máy bay bằng cách quan sát từ mặt đất. Cho vận tốc truyền âm trong không khí u = 340 m/s.
Mình rất gấp... mong các bạn gúp đỡ..
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một máy bay siêu âm quân sự (vận tốc máy bay lớn hơn vận tốc truyền âm trong không khí) bay ngang qua đỉnh đầu. Hãy lập phương án xác định vận tốc của máy bay bằng cách quan sát từ mặt đất. Cho vận tốc truyền âm trong không khí u = 340 m/s.
Mình rất gấp... mong các bạn gúp đỡ..
Bạn xem trong tệp tham khảo bên dưới.
 

Attachments

Quảng cáo

Top