Chiều dài cực đại của lò xo là?

Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng $m=120g$ và một lò xo có chiều dài tự nhiên $l_{o}=22cm$, độ cứng $k=50 \ \text{N}/\text{m}$. Con lắc dao động không ma sát trên một mặt phẳng nghiêng góc $\alpha =30^{o}$ so với phương ngang. Trong một chu kì dao động tỉ số giữa thời gian lò xo nén và thời gian lò xo dãn bằng 3,$g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Chiều dài cực đại của lò xo là?
A. 23,4cm
B. 23,7cm
C. 24,9cm
D. 22,5cm
 
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng $m=120g$ và một lò xo có chiều dài tự nhiên $l_{o}=22cm$, độ cứng $k=50 \ \text{N}/\text{m}$. Con lắc dao động không ma sát trên một mặt phẳng nghiêng góc $\alpha =30^{o}$ so với phương ngang. Trong một chu kì dao động tỉ số giữa thời gian lò xo nén và thời gian lò xo dãn bằng 3,$g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Chiều dài cực đại của lò xo là?
A. 23,4cm
B. 23,7cm
C. 24,9cm
D. 22,5cm
Lời giải
1426996571119-839304828.jpg

$\Delta l=\dfrac{mg\sin \alpha}{k}=1,2cm$
Quan sát trên đường tròn lượng giác dễ thấy giai đoạn nén là giai đoạn từ vị trí tự nhiên đến biên dương. Vậy để thời gian nén gấp 3 thời gian dãn thì $\Delta l=A\cos 45^0=\dfrac{A}{\sqrt 2} \Rightarrow A=1,7cm$
Chiều dài lớn nhất của lò xo: $l_{max}=l_0+A-\Delta l=22+1,7-1,2=22,5cm$ chọn D.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Like Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa $m_{1}$ và $m_{2}$ là bao n Bài tập Dao động cơ 1
NguyenMinhAnh Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật m1, m2 Bài tập Dao động cơ 6
Hải Quân Chiều dài cực đại của lò xo là? Bài tập Dao động cơ 5
thoheo Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 2
BackSpace Tính chiều dài cực đại của lò xo 1. Bài tập Dao động cơ 0
thanh thương Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần thứ nhất Bài tập Dao động cơ 2
A Tính chiều dài cực đại của lò xo 1 trong quá trình dao động, biết $l_{01}=30cm$ Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật là Bài tập Dao động cơ 1
Change Lúc lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách M và m là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
Nguyn.trim Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 là ? Bài tập Dao động cơ 2
hoangmac Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực tiểu thì khoảng cách giữa $m_{1}$ và $m_{2}$ là Bài tập Dao động cơ 3
KSTN_BK_95 Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và M là: Bài tập Dao động cơ 1
U Tính chiều dài cực đại của lò xo trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
Đá Tảng Tính Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động. Bài tập Dao động cơ 1
T Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật $m$ và $M$ Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình vật dao động là? Bài tập Dao động cơ 1
mai hoàn Khi lò xo có chiều dài 40cm thì Bài tập Dao động cơ 4
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
K Chiều dài con lắc 1 là Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
Trang Simon Chiều dài dây treo con lắc đơn là? Bài tập Dao động cơ 3
T Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64cm, l2 = 81cm Bài tập Dao động cơ 3
T Tăng chiều dài lên 25% Bài tập Dao động cơ 3
T Chiều dài ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
T Chiều dài dây treo của mỗi con lắc là Bài tập Dao động cơ 2
Mến Chiều dài dây của một trong hai con lắc Bài tập Dao động cơ 5
Dongtocxu Khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài max Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Chiều dài lò xo thời điểm t=1,41s là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Chiều dài tối đa lmax và tối thiểu lmin của lò xo trong quá trình dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định chiều dài con lắc: Bài tập Dao động cơ 3
M Chiều dài l của con lắc có giá trị Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
Uchiha Sasuke98 Khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng cách là ? Bài tập Dao động cơ 5
A Chiều dài của lò xo sau khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động là Bài tập Dao động cơ 1
A Chiều dài tối thiểu và tối đa của lò xo trong quá trình vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
C Tính thời gian ngắn nhất để con lắc đi hết chiều dài quỹ đạo Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Tính chiều dài của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tính chiều dài ban đầu của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
X Muốn đồng hồ chạy đúng phải tăng hay giảm chiều dài clđ một lượng? Bài tập Dao động cơ 6
H Khi di chuyển từ A đến B thì chiều dài của con lắc đã: Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm chiều dài lò xo l' khi hệ dao động ? Bài tập Dao động cơ 0
0 Khi di chuyển từ A đến B chiều dài con lắc đã : Bài tập Dao động cơ 1
datanhlg Lò xo có chiều dài lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 3
hunghg0 Tính chiều dài lò xo khi vật dao động đc 2T/3, kể từ t=0, chiều dương hướng lên trên Bài tập Dao động cơ 7
xuongrongnt Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo Bài tập Dao động cơ 1
missyou1946 Phần cắt đi có chiều dài là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


















































Quảng cáo

Top