Giá trị $ \alpha $ không thể là

Bài toán
Đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung C với $CR^{2} < 2L$. Đặt vào AB một điện áp $u_{AB} = U\sqrt{2} \cos \omega t$ , U ổn định và $\omega t$ thay đổi. Khi $\omega =\omega _{C}$ thì điện áp hai đầu tụ C cực đại, khi đó điện áp tức thời hai đầu đoạn, mạch AM và AB lệch pha nhau là $ \alpha $. Giá trị $ \alpha $ không thể là
A. $70^{o}$
B. $80^{o}$
C. $90^{o}$
D. $100^{o}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
$\omega $ thay đổi để UC max $\Rightarrow$ tan$\varphi AB.\tan \varphi RL=-\dfrac{1}{2}$
từ đây bạn đánh giá tan$\alpha $ sẽ tìm được nó lớn hơn hoặc bằng $2\sqrt{2}$
$\Rightarrow$ đáp án A
 
Bài toán
Đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung C với $CR^{2} < 2L$. Đặt vào AB một điện áp $u_{AB} = U\sqrt{2} \cos \omega t$ , U ổn định và $\omega t$ thay đổi. Khi $\omega =\omega _{C}$ thì điện áp hai đầu tụ C cực đại, khi đó điện áp tứ thời hai đầu đoạn, mạch AM và AB lệch pha nhau là $ \alpha $. Giá trị $ \alpha $ không thể là
A. $70^{o}$
B. $80^{o}$
C. $90^{o}$
D. $100^{o}$
Một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự được thảo luận tại http://vatliphothong.vn/t/8542/page-11
Đáp án A.
 
Nếu $\omega $ thay đổi để Uc mac thi $\varphi_{RL}$ +$\varphi_{AB}$ < $\dfrac{\pi }{2}$
Vậy đáp án phai là C hoặc D chứ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài này $\alpha $ cũng không thể là $90^o$
vì ta có $U_{C_{max}}^{2}=U^{2}+U_{L}^{2}$
nếu $\alpha =90^o$ thì ta lại có $U_{C_{max}}^{2}=U^{2}+U_{RL}^{2}$
Từ đó suy ra $U_{L}=U_{RL}$ hay R=0
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Kate Spencer f biến thiên Giá trị nhỏ nhất của $tan\alpha $ Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Học L biến thiên Giá trị $\alpha $ gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 8
Dinhquangd41 L biến thiên Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
Mink Pycee f biến thiên Tìm giá trị nhỏ nhất của góc $\alpha $ ? Bài tập Điện xoay chiều 3
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Khi giá trị R tăng thì Bài tập Điện xoay chiều 4
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Giá trị R và C1 là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
ptnhungnp f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Tuân f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Giá trị của R là?? Bài tập Điện xoay chiều 0
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Z C biến thiên Giá trị $U_{L_{max}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
T Giá trị của U gần giá trị nào nhất. Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị k gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 7
giolanh Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 22
Văn Long C biến thiên Giá trị nào của C sau đây thì Uc=0.8Uc-max ? Bài tập Điện xoay chiều 7
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Giá trị Ucmax gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 6
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top