Hai tấm kim loại A và B đặt song song đối diện nhau và nối với nguồn điện một chiều

Bài toán
Hai tấm kim loại A và B đặt song song đối diện nhau và nối với nguồn điện một chiều. Chiếu chùm ánh sáng vào khoảng giữa chùm hai tấm kim loại : Khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiếu đến được tấm B thì trong mạch có dòng điện. Chọn kết luận đúng
A. Nếu hoán đổi vị trí hai tấm kim loại cho nhau thì có thể cả hai trường hợp đều không có dòng điện
B. Giới hạn quang điện của tấm B nhỏ hơn giói hạn quang điện của tấm A
C. Điện thế của tấm A cao hơn điện thế của tấm B
D. Điện thế của tấm B cao hơn điện thế của tấm A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Đáp án A. nhé bạn!
B. D. chắc chắn sai... và ta cũng không thể khẳng định $V_A$ cao hơn $V_B$ là đúng vì e có động năng ban đầu nên có thể đi cùng chiều điện trường sang bản dương nếu động năng đủ lớn nên loại C. $\Rightarrow $ chọnA.
 
Last edited:

Quảng cáo

Top