Hỏi khi đó hệ vân dịch chuyển một khỏang bao nhiêu?

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y-Âng khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách giữa hai mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh là D. Thí nghiệm thực hiện với ánh sáng đơn sắc trong không khí. Từ vị trí ban đầu của khe S người ta dịch chuyển theo phương song song với màn ảnh (và song song với hai khe) một khoảng b. Hỏi khi đó hệ vân dịch chuyển một khỏang bao nhiêu? Biết khoảng cách từ S đến mặt phẳng chứa hai khe là d (b<<>
A. Dịch chuyển ngược chiều với chiều dịch chuyển của khe S một khoảng bD/d
B. Dịch chuyển cùng chiều với chiều dịch chuyển của S một khoảng bD/d
C. Dịch chuyển cùng chiều với chiều dịch chuyển của khe S một khoảng bD/d
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Hỏi về quang phổ Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Huy Nguyễn Khi đó chùm tia khúc xạ Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
Xuân Thành Một người mặc một chiếc áo màu đỏ khi vào phòng chỉ có ánh sáng tím thì người đó thấy áo của mình mà Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
D Khi ánh sáng truyền ngược lại từ môi trường 2 sang môi trường 1 thì? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
huynhcashin Chọn phương án sai khi nói về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
chinhanh9 Chọn phát biểu sai khi tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh ra không khí? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về máy quang phổ Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng Lí thuyết Sóng ánh sáng 11
dungpro1511 Khi thang máy đứng yên thì chu kỳ là bao nhiêu? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
To_Be_The_Best Khi ló ra khỏi mặt nước thì Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
huynhcashin Ánh sáng có thể giao thoa qua khe Iâng là vì ánh sáng trước đó đã bị Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
chinhanh9 Trên màn giao thoa không tồn tại vị trí mà ở đó? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
huynhcashin Chùm bức xạ đó thuộc vùng Lí thuyết Sóng ánh sáng 0

Quảng cáo

Top