Dây rọi lệch khỏi phương thẳng đứng 1 góc gần giá trị nào nhất?

Bài toán
Người thợ xây dùng dây dọi (sợi dây không dãn, một đầu nối với viên bi sắt) để xác định phương thẳng đứng. Cố định một đầu dây trên cao, một tay giữ viên bi và kéo căng dây hướng xuống. Vì không thể kéo dây theo phương thẳng đứng nên khi buông tay khỏi viên bi thì viên bi dao động nhỏ trên một mặt phẳng thẳng đứng. Sau 20s kể từ khi buông tay thì thâý viên bi dừng hẳn (Lúc này người thợ xây sẽ xác định được chính xác phương thẳng đứng). Biết viên bi nặng 100g; sợi dây dài 1m; lực cản của môi trường là 0,001N; gia tốc trọng trường $g=10=\pi ^{2} $ $ \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right) $. Ở thời điểm người thợ xây buông tay thì dây dọi lệch khỏi phương thẳng đứng một góc gần giá trị nào nhất:
A. $1,34^{0}$
B. $2,29^{0}$
C. $1,43^{0}$
D. $2,68^{0}$
 
Bài toán
Người thợ xây dùng dây dọi (sợi dây không dãn, một đầu nối với viên bi sắt) để xác định phương thẳng đứng. Cố định một đầu dây trên cao, một tay giữ viên bi và kéo căng dây hướng xuống. Vì không thể kéo dây theo phương thẳng đứng nên khi buông tay khỏi viên bi thì viên bi dao động nhỏ trên một mặt phẳng thẳng đứng. Sau 20s kể từ khi buông tay thì thâý viên bi dừng hẳn (Lúc này người thợ xây sẽ xác định được chính xác phương thẳng đứng). Biết viên bi nặng 100g; sợi dây dài 1m; lực cản của môi trường là 0,001N; gia tốc trọng trường $g=10=\pi ^{2} $ $ \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right) $. Ở thời điểm người thợ xây buông tay thì dây dọi lệch khỏi phương thẳng đứng một góc gần giá trị nào nhất:
A. $1,34^{0}$
B. $2,29^{0}$
C. $1,43^{0}$
D. $2,68^{0}$
Lời giải
Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là $\Delta \alpha =\dfrac{4F_{C}}{mg}$
Thời gian dao động $t=\dfrac{\alpha _{0}}{\Delta \alpha }.T=\dfrac{\alpha _{0}}{4F_{C}}.mg.2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}$
$\Rightarrow \alpha _{0}=\dfrac{4F_{C}.t}{mg.2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}}=0,04rad\approx 2,29^{0}$. Từ đó chọn B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Ngọc Nhi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
Trang Simon Chiều dài dây treo con lắc đơn là? Bài tập Dao động cơ 3
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
T Chiều dài dây treo của mỗi con lắc là Bài tập Dao động cơ 2
Mến Chiều dài dây của một trong hai con lắc Bài tập Dao động cơ 5
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
iori198 Khoảng thời gian từ khi vật B bị tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí ban đầu là? Bài tập Dao động cơ 3
CrapWolf Tính từ lúc t=0, thời điểm mà hai dây treo song song với nhau lần thứ 3 xấp xỉ là Bài tập Dao động cơ 16
CrapWolf Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm lực căng dây treo khi gia tốc cực tiểu Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
c87777 Độ lớn cường độ điện trường và lực căng dây treo của con lắc tại VTCB đó có giá trị là Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Ở thời điểm người thợ xây buông tay thì dây dọi lệch khỏi phương thẳng đứng một góc gần đúng bằng? Bài tập Dao động cơ 2
H Tại vị trí lực căng dây bằng 2 lần lực căng dây cực tiểu tính vận tốc vật Bài tập Dao động cơ 2
K Lực căng dây treo con lắc khi vật nhỏ qua vị trí thế năng bằng một nửa động năng là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là? Bài tập Dao động cơ 5
T Ứng với góc lệch $\alpha _{1} , \alpha _{2}$ . Tỷ số lực căng dây $\frac{\tau _{A}}{\tau _{B}}$ là Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
C Khi bấm phiếm đàn để dây đó phát ra âm La 4 (440 Hz) thì Bài tập Dao động cơ 5
BoythichFAP Góc nhỏ nhất giữa dây treo và phương thẳng đứng trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Sau khoảng thời gian $1,5(s)$ kể từ lúc dây bị cắt thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng gần đúng là? Bài tập Dao động cơ 4
Del Enter Khi tần số f = 2015 Hz thì số bụng sóng trên dây là Bài tập Dao động cơ 1
L Mỗi tuần lên dây cót 1 lần người ta phải thực hiện một công bằng Bài tập Dao động cơ 1
Huyen171 Hãy tính lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo Bài tập Dao động cơ 3
tam01235 Tính công cần thiết để lên dây cót Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Lực căng của dây treo khi vật nặng qua vị trí $s=\frac{S_{o}}{2}$ $S_o$ là biên độ dài. Bài tập Dao động cơ 1
Orics Lực căng cực đại của dây treo Bài tập Dao động cơ 3
chinhanh9 Tìm điều kiện về biên độ để dây luôn căng Bài tập Dao động cơ 1
Thảo Bùi Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu? Bài tập Dao động cơ 5
Alitutu Tỉ số lực căng dây treo con lắc đơn ngay trước và sau khi vướng vào đinh là Bài tập Dao động cơ 1
H Sau khi dây tuột,tính góc hợp bởi vecto vận tốc của quả cầu so với phương ngang Bài tập Dao động cơ 3
tkvatliphothong Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là Bài tập Dao động cơ 2
minhdoan Dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc $90^{0}$ Bài tập Dao động cơ 2
T Công tối thiểu cần thiết lên dây cót??? Bài tập Dao động cơ 1
091031103 Công cần thiết để lên dây cót là ? Bài tập Dao động cơ 1
H Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn Bài tập Dao động cơ 1
thanh thương Gia tốc của A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là Bài tập Dao động cơ 2
S Sau khoảng thời gian bao lâu cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây dẫn đến giá trị 5 A Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Thời điểm ban đầu để cả 4 sợi dây treo trở thành 4 cạnh của 1 hình hộp chữ nhật là? Bài tập Dao động cơ 1
thien than cua gio Hỏi phải điều chỉnh dây như thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
H Tính lực căng dây cực đại của dây treo con lắc trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
hao.baobinh10 Thời gian ngắn nhất để 2 dây treo song song Bài tập Dao động cơ 4
tien dung Để công suất hao phí trên đường dây giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi ti Bài tập Dao động cơ 2
phaidodaihoc1996 Gia tốc của vật A ngay sau khi cắt dây bằng : Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top