Thực hành lí 12 đo bước sóng ánh sáng

Câu hỏi
Vì sao phải điều chỉnh màn chắn P và giá đỡ G để chùm tia laze chiếu vuông góc với màn chắn P và đài quan sát E?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Phan Anh Nguyên Trong thực tế thì người ta dùng thí nghiệm Young để làm gì? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1

Quảng cáo

Top