Ống phải nằm trong mặt phẳng nào?

Bài toán
Trên trần toa xe lửa chạy thẳng đều với vận tốc $v_1=15 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ có đặt một ống nghiệm hợp với mặt ngang một góc $\alpha $, biết những giọt nước mưa rơi thẳng đứng với vận tốc $v_2=26 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ sẽ lọt xuống được đáy ống theo phương song song với thành ống. Hỏi ống phải nằm trong mặt phẳng nào, nghiêng về phía trước hay phía sau xe một góc $\alpha $ bằng bao nhiêu độ?
 

Quảng cáo

Top