Giải thích hiện tượng

Mình nghĩ do mắt ta chỉ cho phép ánh sáng có bước sóng trong khoảng từ đỏ đến tím. Mắt con mèo cảm nhận được ánh sáng ban tối trong khi con người không thể chạy băng băng trong bóng tối.
Nghe thầy giáo giảng như vậy. Nhớ được mỗi thế :(
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
K Bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
LeLinh Để chuyển từ mức kích thích thứ nhất lên mức kích thích thứ 3 nguyên tử hidro cần hấp thụ photon có Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Heavenpostman Bước sóng $\lambda $ của ánh sáng kích thích bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
T Số phôtôn kích thích tương ứng với mỗi phôtôn phát quang là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Hiện tượng quang điện ngoài với vật dẫn cô lập Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
V Tính tỉ số giữa số phôtôn gây hiện tượng quang dẫn với số phôtôn chiều tới khối kim loại ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
lkshooting Hiện tượng quang điện KHÔNG xảy ra với hợp kim nào sau đây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với các chùm bức xạ có tần số Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Ở quả cầu B hiện tượng quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
T Xác định số vạch phổ của Hidro xuất hiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Sao Mơ Hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1

Quảng cáo

Top