Giàn khoan dịch chuyển bao nhiêu hải lí và toạ độ x bằng

Bài toán:
Một máy ra đa quân sự đặt trên mặt đất ở đảo Lí Sơn có toạ độ 15độ29phút Vĩ độ bắc, 108độ12phút Kinh độ Đông phát ra sóng điện từ truyền thẳng đến giàn khoan HD981 có toạ độ 15độ 29phuts Vĩ độ Bắc, 111độ 12phuts kinh độ Đông Cho bán kính trái đất R=6400km, Tốc độ lan truyền sóng rada trên mặt biển v=$\dfrac{2\pi c}{9}$ với c=3.10$^{8}$ m/s và 1 hải lí =1852m. Sau đó giàn khoan này dịch chuyển về vị trí mới có toạ độ là 15độ 29 phút Vĩ độ Bắc, X độ kinh độ đông. Khi đó thời gian phát và thu sóng của rada tăng thêm 0,4ms. So với vị trí cũ giàn khoan đã dịch chuyển một khoảng bao nhiêu hải lí và toạ độ x= bao nhiêu.
Các bạn tư vấn mình về tí địa lí nhé. Xin không đăng đáp án để mọi người làm chi tiết nhé.
 
Bài toán:
Một máy ra đa quân sự đặt trên mặt đất ở đảo Lí Sơn có toạ độ 15độ29phút Vĩ độ bắc, 108độ12phút Kinh độ Đông phát ra sóng điện từ truyền thẳng đến giàn khoan HD981 có toạ độ 15độ 29phuts Vĩ độ Bắc, 111độ 12phuts kinh độ Đông Cho bán kính trái đất R=6400km, Tốc độ lan truyền sóng rada trên mặt biển v=$\dfrac{2\pi c}{9}$ với c=3.10$^{8}$ m/s và 1 hải lí =1852m. Sau đó giàn khoan này dịch chuyển về vị trí mới có toạ độ là 15độ 29 phút Vĩ độ Bắc, X độ kinh độ đông. Khi đó thời gian phát và thu sóng của rada tăng thêm 0,4ms. So với vị trí cũ giàn khoan đã dịch chuyển một khoảng bao nhiêu hải lí và toạ độ x= bao nhiêu.
Các bạn tư vấn mình về tí địa lí nhé. Xin không đăng đáp án để mọi người làm chi tiết nhé.
Kết quả xấp xỉ: 22,618 hải lí và x = 111 độ 35 phút
 
Cậu dẫn link đi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đi ngại làm nhũng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như này
 
Bài toán:
Một máy ra đa quân sự đặt trên mặt đất ở đảo Lí Sơn có toạ độ 15độ29phút Vĩ độ bắc, 108độ12phút Kinh độ Đông phát ra sóng điện từ truyền thẳng đến giàn khoan HD981 có toạ độ 15độ 29phuts Vĩ độ Bắc, 111độ 12phuts kinh độ Đông Cho bán kính trái đất R=6400km, Tốc độ lan truyền sóng rada trên mặt biển v=$\dfrac{2\pi c}{9}$ với c=3.10$^{8}$ m/s và 1 hải lí =1852m. Sau đó giàn khoan này dịch chuyển về vị trí mới có toạ độ là 15độ 29 phút Vĩ độ Bắc, X độ kinh độ đông. Khi đó thời gian phát và thu sóng của rada tăng thêm 0,4ms. So với vị trí cũ giàn khoan đã dịch chuyển một khoảng bao nhiêu hải lí và toạ độ x= bao nhiêu.
Các bạn tư vấn mình về tí địa lí nhé. Xin không đăng đáp án để mọi người làm chi tiết nhé.
http://vatliphothong.vn/t/8060/
 

Quảng cáo

Top