Cảm kháng của cuộn dây là?

Bài toán
Cho mạch điện AB gồm cuộn cảm có trở nối tiếp tụ C nối tiếp điện trở thuần R theo thứ tự. Điện áp $u=200\sqrt{2}\cos \left(wt\right)$,$r=10\Omega $, $C=\dfrac{10^{-3}}{6\pi }$. Điện trở R được nhúng vào 500g nước. Biết sau 7 phút thì nhiệt độ của nước tăng thêm $32^{0}C$. Cho nhiệt dung riêng của nước là $C=4,2 \ \left(\text{J}/\text{}\right)g. K$. Tần số $f=50Hz$ và hiệu suất truyền nhiệt là 80%. Cảm kháng của cuộn dây là:
A. 140
B. 146,6
C. 159,9
D. 134,2
Mod: Bạn chú ý đặt tiêu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đăng cho đúng nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho mạch điện AB gồm cuộn cảm có trở nối tiếp tụ C nối tiếp điện trở thuần R theo thứ tự. Điện áp $u=200\sqrt{2}\cos \left(wt\right)$,$r=10\Omega $, $C=\dfrac{10^{-3}}{6\pi }$. Điện trở R được nhúng vào 500g nước. Biết sau 7 phút
thì nhiệt độ của nước tăng thêm $32^{0}C$. Cho nhiệt dung riêng của nước là $C=4,2 \ \left(\text{J}/\text{}\right)g. K$. Tần số $f=50Hz$ và
hiệu suất truyền nhiệt là 80%. Cảm kháng của cuộn dây là:
A. 140
B. 146,6
C. 159,9
D. 134,2
Mod: Bạn chú ý đặt tiêu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đăng cho đúng nhé!
Cái r là trở của cuộn dây và khác với R hả bạn
 
Huyền ơi giải thích cái chỗ t in đậm đi
Lúc ý ngủ rồi còn đâu.....:D Thì nó ntn thôi :))
Công suất tỏa nhiệt trên điện trở là
$P=\dfrac{U^2.R}{\left(R+r\right)^2+\left(ZL-ZC\right)^2}=200$
Đặt $\left(ZL-ZC\right)=x$ thì ta có:
$R^2-180R+x^2+100=0$
Để tồn tại R thì
$
\Delta'=90^2-\left(100+x^2\right)\geq 0
\Rightarrow x \leq 40\sqrt{5}
\Rightarrow Z_L\leq 40\sqrt{5}+60\approx 149,44\Omega $
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
Tinh Hoang Cảm kháng của cuộn dây bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Giá trị của cảm kháng khi $L=L_1$ là. Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 Tức thời Giá trị cảm kháng của cuộn dây bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Halerm Dép Tính cảm kháng của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 0
Hoàng Phong Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số $f_1$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Tùng333 Cảm kháng của cuộn cảm là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Cherry f biến thiên Tính cảm kháng của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
T Cảm kháng của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 8
A Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
N Tỷ số giữa dung kháng và cảm kháng của đoạn mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MBA Tỉ số điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Tần số $f=50Hz$ và hiệu suất truyền nhiệt là $80$%. Cảm kháng của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 1
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
C Cảm kháng cuộn dây khi $f=f_{1} $ là Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 Lệch pha Tỉ số giữa cảm kháng và dung kháng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
0 MBA Tỷ lệ giữa điện trở thuần r và cảm kháng $Z_{L}$? Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Cảm kháng đoạn mạch AB gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 24
haruki Cảm kháng bằng bao nhiêu khi $U_{NB}$ cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 7
rainmeteror MPĐ Nếu roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng? Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
Tú Zô Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 0
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
N Độ tự cảm của cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 5
T Độ tự cảm của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 3
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
CrapWolf Độ tự cảm của cuộn dây bằng? Bài tập Điện xoay chiều 8
L Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là Bài tập Điện xoay chiều 3
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
gabpaw Cường độ dòng điện qua cuộn cảm là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
phanha11a1 Điện áp hai đầu cuộn cảm bằng? Bài tập Điện xoay chiều 14
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
A Độ tự cảm của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top