Nói chung các bức xạ có bước sóng dài

Câu hỏi
Nói chung các bức xạ có bước sóng dài
A. Có tính đâm xuyên mạnh
B. Dễ gây hiện tượng giao thoa
C. Dễ làm phát quang các chất
D. Dễ làm ion hoá không khí
Mình đang phân vân dễ làm ion hoá không khí là sao mọi người giải thích hộ với.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán:
Nói chung các bức xạ có bước sóng dài
A. Có tính đâm xuyên mạnh
B. Dễ gây hiện tượng giao thoa
C. Dễ làm phát quang các chất
D. Dễ làm ion hoá không khí
Mình đang phân vân dễ làm ion hoá không khí là sao mọi người giải thích hộ với.
B. Dễ gây hiện tượng giao thoa
 
Lời giải
ion hóa không khí là làm electron của các phân tử không khí bị bứt ra khỏi nguyên tử trung hòa biến thành electron tự do và ion +.
 
Câu hỏi
Nói chung các bức xạ có bước sóng dài
A. Có tính đâm xuyên mạnh
B. Dễ gây hiện tượng giao thoa
C. Dễ làm phát quang các chất
D. Dễ làm ion hoá không khí
Mình đang phân vân dễ làm ion hoá không khí là sao mọi người giải thích hộ với.
Lời giải
ion hóa không khí là làm electron của các phân tử không khí bị bứt ra khỏi nguyên tử trung hòa biến thành electron tự do và ion +.
Nói theo kiểu mẫu nguyên tử Bo thì nó nhận năng lượng để đưa từ $E_{1}$ đến $E_{\propto }$(tức là ra xa vô cùng so với hạt nhân). Nói vậy đúng không nhỉ :v
 

Quảng cáo

Top